Eva Munch

(1865–1937)
Norsk. Edvard Munchs kusine, datter av Edvard Storm Munch. Ugift.

Brev fra Eva Munch til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5070.   Brev. Datert 18.07.1932.  

Eva Munch er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4491.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 21.12.1910. Se s. 2
«jeg synes ikke det kan gaa an, nu, Du har saa- meget ellers, og naar det ikke er mere paakrævet. – For de skal have det nok- saa bra, – Alfhild har 100 Kr. i Løn maanedlig og 25 Kr maanedlig i en Gaard, hvor hun har Axier Eva har Gratialie og noget i Banken, de boer billig ved god Bortleie. – Dette er oplyst af Svigerinden Emma Lindboe Munch, der forarget sig svært over at de skulde klage og klynke, saa Inger fast troede at de vare fattige. – Nu har de ogsaa Ragn- vald, hans Datter er gift, – saa Elise er fast ansat hos ham.»
Munchmuseet, MM K 4894.   Brev fra Inger Munch. Datert 26.03.1936. Se s. 1
«Takk for brevet. A. forstår å skremme, hun driver en herlig sport med sine ønsker og forlangende. Hun er desvære frekk og hensyns- løs, helt igjennem egoist. Magdalene Lystad, født Aksel Myhre, blev først charmert av henne, akkurat som de fleste blir det. Magdalene var hos Alfhild og Eva nylig. Hun fortalte at Andrea hadde optrådt så hensynsløs deroppe i Eidsvoll da guttene var der. Hun fikk Magdalene til å hjelpe sig med å forandre logi deroppe. Skrev at guttene måtte ha det så og så flott, men det måtte ikke være dyrt. Magdalene fandt en dame som trengte å leie ut, men hun ventet forgjeves, Andrea lot ikke høre fra sig. – Det er farligt å vise imødekommenhet, og at man er engstelig når hun fisker med sygdom. Efter hennes upålidelige opførsel, skulde vi ikke ha noe på os om der enn skulde vise sig å være sygdom. Hennes umulige optreden gjør det så vanskeligt for dig. Fra henne kan vi vente noe av hvert. Hun har ingen skamfølelse. Det må bli en stærk tilbakeholdenhet fra vor side. Vi må vebne os med tålmodighet og forsiktighet.»
Munchmuseet, MM K 5135.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].05.1931. Se s. 1
«Vanskeligheterne med tante hadde vært langt mindre, var jeg kommen til snille folk. Denne værtinde er kjent i vide kredse. Hun er sjofel og hun har gjort mig mange stygge pek, som har gjort mig nervøs. At jeg kunde leie denne leilighet med dette utseende paa værtinden var en stor feil. Leiligheten kunde være bra nok, annet upraktisk, men værtinden! For 3 aar siden blev jeg tilbudt en bolig hos ualmindelig snille folk, men tante var træt, og jeg turde ikke. Jeg er bange for å leie ut for somren. Jeg kan ikke vite hvordan værtinden tar det. Det vil osså bli meget arbeide for mig å faa huset istand nu. Jeg har tenkt paa det, at Alfhild og Eva bor i nesten kjelleretage i det mest befærdede strøk. Hvad der vilde være for en velgjerning å la disse faa den deilige luft her i sommer! Jeg kunde da ha huset til station, og»
Munchmuseet, MM N 963.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 18.12.1910. Se s. 1
«Jeg har sendt 200 Kroner til Eder {hvoraf}til Indkjøb til Julen til Eder og de vanlige. Kanske Elise og Eva osså skulde { … }få som sidst – rigtignok blir det da et fast Budget – men de er jo snille og trænger lidt – Jeg har så meget at gjøre at jeg kanske først mellem Jul og Nytaar»
Munchmuseet, MM T 240.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Laura og Andrea 100 kr Eva og Alfild»