Munchmuseet, MM N 3010

MM N 3010, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Christian Gierløff.
Filologisk kommentar: Manuskriptet er vannskadet. Arkene har farget av på hverandre og gjør teksten utydelig.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3010, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3010, s. 2
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3010, s. 3
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3010, s. 4