Munchmuseet, MM N 3010

MM N 3010, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Christian Gierløff.
Filologisk kommentar: Manuskriptet er vannskadet. Arkene har farget av på hverandre og gjør teksten utydelig.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3010, s. 1
    
    Kjære Gjerløff.
 Det glædede
mig virkelig at Schibsted atter
blev tat i Ansiktet – Han
skulde for lang Tid siden
havt det af mig – og jeg
skulde kunne have gjort det
uden at behøve at blive fængslet
men jeg var jo dengang såret i
Hånden – Det er vistnok en
‹Bundpøbel› – og at han var
så ‹kort› i Sommer var vist
blot fordi han lugtet hvor
Vinden gik – Der har intet
stået i Bladerne – om Slaget?

 

Munchmuseet N 3010, s. 2

    Skiene har jeg fået de er
udmærkede – men jeg fik blot
prøvet dem e{ … }n Gang – { … }nu er
de{nu}r Tøveir –

    { … }Her bor jeg bra i al Ensomhed
og maler flittig – men slemt
er det jo at jeg ikke kan
udføre mine mange Portrait-
bestillinger. Pigen har jo med
et sataniskt Instinkt tiltrods
for sin Hønsehjerne forstået
til genialt at ramme mig
{ … }på jeg { … }det farligste

    – Hun forstod jo godt at { … }det
at flyve omkring i Europa og
bagtale mig for mine Venner
{ … }gav et dødeligt Sår –

    Verden viser sig jo osså at være

 

Munchmuseet N 3010, s. 3

så liden – da jo alle Mennesker
træffer hverandre – Så traf jeg
da en at Vennerne her hos en
Professor i Jena jeg skulde
‹smile› og så for Torden og
Lynild ud af min Mund –

    Jeg synes at Esswein har
nået langt i at forstå og
gå ind i min Kunst – Det
er en Tydsker jeg i München jeg
aldrig har kjendt – Hva er
så Nationalitet?

    Tydskerne laver snart en
Tydsk Böcklin af mig –
det er ikke min Skyld –

    Forøvrigt vil jo Tiden vise at heller
{ … }ikke Esswein har sagt det sidste
Ord – men meget deri er godt –

 

Munchmuseet N 3010, s. 4

    Jeg vilde gjerne vide om Ludvig har fået
sine afsat Gravurene – ellers må jeg sende
ham Penger tilbage – Ja det er ærg{ … }erligt –
Guldet ligger i Hobe for min Fod – og jeg
har ikke Kraft til at ta det op – takket
være Guldhønen –

    
    Mange ønsker til Festdagerne – og Hilsen
til Ludvig    
 Din hengivne Edv. Munch