Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 3578 (PN 752)

Ms.fol. 3578 (PN 752), Nasjonalbiblioteket. Datert 23.5.1912. Brev til Jappe Nilssen
Filologisk kommentar: Noen påskrifter med blyant som ikke er Munchs.

© Nasjonalbiblioteket, NB_57668A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_57668A00002