Munchmuseet, MM K 858

MM K 858, Munchmuseet. Datert [??].01.1905. Brev fra Aase Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Munch.
 I aften sitter vi hjem-
me og nyder familielivet. Barna
er gaaet i seng og Harald sitter lige
over og lægger kabaler, medens jeg
skulde skriver hyggelig nytaarsbrev til
Dig. Først havde jeg nu tænkt at holde
en skjendepræken i anledning Din rangel
sidst – aligevel, skjønt Du lovet at la være
– men da jeg ved, det nytter mig saa
lidet at skjænde – kan jeg ligesaa godt la
være. Jeg tror bare det opildner Dig endnu
mere. – Her har vi svælget i familieselskabelighed
og anden selskabelighed – men nu er det
foreløbig over. I to dage var vi nede paa
Oskarsborg – hvor vi som sædvanlig havde det
meget hyggelig. Stang spørger bestandig efter

 

      

    Dig. Naar Du kommer tilbage maa Du endelig
blive over der en dag. – Dennegang var vi et
stort følge commandørkaptein Holst og frue
og Sparre og frue. Og dernedi var Din ven
Torvald Stang og hans fader, saa der var
et belagt hus, gæsteplads til alle.

    Torvald saa daarlig ud, var blit svært mager
og meget bleg. Han led af blodmangel i
hjernen sagdes der. Forøvrigt var han elskværdig
og lun som bestandig. Han bad ogsaa at hilse
naar jeg skrev. Ellers har vi ikke truffet
fælles bekjendte. Vi holder os svært for os
selv. Kun nogle faa familier vi omgaaes
og er sjelden eller aldrig paa caféer. – Jeg
glæder mig meget til premieren paa Heibergs
nye stykke – det blir vistnok en storartet

 

      

    aften. Har De læst det. Hvis ikke skal jeg sende
Dem bogen øieblikkelig. Den er udmerket, jeg har
læst den 4 gange. Skriv bare et brevkort.
I aften har Ragna Nilsen skrevet en anmeldelse
som mærkelig nok er udmerket. Læser Du
Morgenbladet? – der er den nemlig. Ligeledes
havde Nils Kjær en udmærket artikkel om
den i «Verdens Gang».      – I Morgenbladet
stod artiklen om Dig ogsaa. Hvis Du
ikke har seet den. –      Af Ravensberg
hørte jeg det ikke blev noget af senator
malingen. Du kommer kanske snart
hjem da. Eller hvordan? Skriv lidt
om Dine planer, og om forøvrigt hvordan
Du har det. – Thorsteinson optraadte for
for noen uger siden atter paa skuepladsen

 

      

    han havde opgivet Berlin og vilde ta fat for
alvor herhjemme og forsøge at holde sig
unda politiet. Han saa godt ud og
var noksaa forhaabningsfuld. For tiden
er han paa julebesøg i Drammen hos
sin tante. – Fra Waage har vi
havt flere kort, han er meget rørt over
at vi skrev til ham – i Aasgaardstrand
er det formodentlig. Men Thorvald havde
ikke faat sit. Det skjønner jeg ikke.
Du husker vi skrev samtidig til dem,
medens vi var paa vort meget hyggelige
sommerbesøg hos Dig. Ser en dybde i
farverne og en underlig stilhed dernede
som jeg aldrig har følt sån andre steder
helst efter solen er gaaet ned. – Ja – lev
nu vel – og skriv noen ord i mellen til

    
    Deres Aase Ng.
    Harald ber at hilse –