Munchmuseet, MM K 2782

MM K 2782, Munchmuseet. Datert 05.11.1903. Brev fra Max Linde.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edvard Munch
    Kunstmaler
    Berlin
    Lützowstr 82

 

      

    Ich reise jetzt nach Berlin,
Wenn ich Sie heute Abend bei
Bauer nicht treffe, bin ich morgen
Freitag früh 10 ½ Uhr bei Cassirer.
(Abends 10 Uhr habe ich Rosen-
hagen
nach Café Bauer bestellt)
Sollten Sie Herrn Kollmann sehen,
bitte benachrichtigen Sie ihn.
Ich wohne Hôtel de Rome, (Linden)

    
    Besten Gruss!       Ihr
Linde