Munchmuseet, MM K 4440

MM K 4440, Munchmuseet. Datert 01.04.1906. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!
 Tak for Brevene,
begge to kom idagmorges. – Det
er saa godt for os at høre,
at Du vinde til Sundhed og Arbeids-
kraft; det er saa usigeligt godt
at høre, og at Du har det roligt og
godt. –

    Jo, det med Pengene ordnes
godt og let. – Inger reiser
ind i Morgen tidlig og faaer
greiet det, saa Du kan faa
det snart, og saa faaer hun
ogsaa talt med Adv Nørregaard om
Billederne.

    Varmt og deilig Veir, Sneen
er flekkvis endnu. – Der
trænges Regn for at Tælen
kan komme væk, før kan
man ikke faa stelt med Jorden.
Saa det haster ikke med Havene

 

      

endnu. –      Inger holder paa
med Talekursus endnu, – skulde
hun ikke faa Tid til at reise
nedover til Aasgaardsstrand, saa
skal vi gjøre som Du siger:
skrive til Saml. Larsen om Ord-
ningen af Haven. –
Det blier nok deilig med Frugt
og Bær i Haven din, det er sik
kert. – I Juni Maand, i Midten, –
tænker vi at kunne komme herfra
eller omkring den 20de, – vi kan ikke
saa godt bestemme det endnu.

    
    Vi ere alle friske,mange
mange hjertelige Hilsener fra
Inger og L
 Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand, Søndag, 1ste April
1906
    idag har vi været paa Værandaen –