Munchmuseet, MM K 4469

MM K 4469, Munchmuseet. Datert 10.12.1908. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand 10de Decemb
1908    Kjære Edvard!


    Tak for Brevet, mange
Tak! det var saa hyggeligt
at høre, hvorledes Du havde
det med din Kure;      godt
at Du tog denne Bestemmelse;
Det maa da være hels-
bringende, alle disse forskjælli
Bad for Nærvene, Elektriske
Lysbad synes Du virker saa
godt; – det er vist mange
som har fundet det, det
er saa anbefalt – – Kunde
det ikke være bra, at holde

 

      

en Stund længer paa med disse
Ting? Luftbad efter en god Frokost
høres saa styrkende ud. Det
var mærkeligt, at Du fik
Lov at greie med Udstillingerne,
jeg synes dette tager paa, og
saa til med Tydskland.
– Undres om Du havde rigtig
godt af det nu; var det ikke
for anstrængende?.      Morsomt
at Du har et hyggeligt
Værelse, og har begyndt at
male; – og saa, at Du taer
dine Kjøre og Spadserture,
– nu ved vi, hvorledes Du
har det, vore Tanker er
jo stadig hos Dig – –

    Den 12te December er snart
kanske om et Par Dage, vi
ønsker Dig alt godt til den, –
haaber Brevet kommer frem til den
Dag. – – Du har det kanske lidt

 

      

festligt hos Dig da. – –
    Vi læser Nansens Polarfærd
om Aftenen, er færdig
med Grønlandsfærden, – som
var ulige mere kjækt og
godt skrevet; – men det
er jo interessant alligevel. –
– han var vist blit endel
nervøs i Polarisen og det yttret
sig i saadanne sentimentale
Udgydelser, – som ikke er noget
for Læserne. – –

    Hvis Du ikke før har læst
disse Bøker, tror jeg Du havde
Moro af dem, især Grønlands
expedition. –

    – Det maatte være godt
for Dig, at slaa Dig ned
en Tid i det sydlige Norge,
det var jo letvindt og at
stikke over, – og forstaar jeg
godt Længselen efter at male
norsk Natur. – Du er vel ogsaa
noget kjendt deromkring fra

 

      

– Stangs Tid. –
    – Vi har det svert godt med
Mynt til Jul, – dine 100 Kroner,
hvoraf vi udeler det sædvanlige
– vi forsyner os godt med
Julemad; har det rent usørg
ende. – Hyggeligt Logi, ja det
skal nok være hyggeligt, naar
Du engang igjen besøger os – –
– Vi faaer nu glæde os ved,
at Du kommer Dig og bliver
stærkere. –      Jeg synes
det er saa godt, at Thiis
er blit Direktør. –      Har
Du fornemmet at Aftenposten
har dreiet om og blit kunst
forstandig, – Inger fortæller
derom, og vil vi skal holde
det. –      Nei nu har jeg
rablet saameget, og kanske trættet
Dig,.
  Inger hilser, saa hjertelig
og L
 Din hengivne
Karen Bjølstad.