Munchmuseet, MM K 4475

MM K 4475, Munchmuseet. Datert 01.04.1909. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Du kan tro, det seer
underlig ud med Sneen
høi til Gjerdespidsen, og
saa Barna med Kjælker
og Ski tumle sig. – Men
Aprilsolen er stærk, saa
jeg sidder rent i Solbad
paa Verandaen og skriver,
men Inger spiller med Elev
er. – Igaar kom jeg til

 

      

Udstillingen, Du kan nok
vide, det var en Glæde for
mig, at see, hvorledes Du
har seiret gjennem alt. –
det saa jeg jo i alle dine
nye Arbeider, – tænk, at Du
kunnet faa en saadan Kraft.

    Det var morsomt at
faa see dine Bekjendte fra
Klinikken, – Inger var rent
begeistret for Directørens Portræt. –

    Vi har glædet os usigelig
over alle de gode Kritikker.
Dedekam glimrende, og
selv Vogt gaar til Erkjendelse
og trøster sig ved at det ikke
er anderledes i andre Lande.

    – Det er forfærdelig godt at

 

      

Du kan være i Ro paa
Klinikken, og har en saadan
som Directør Thiis til at føre
din Sag. – Det er jo
saa godt, at det kommer
til en fuld Afslørelse
af alt. – Nu faaer da Folk
see, hvad Du har havt
at gjennemgaa. –

    Jeg skriver bare disse
faa Linier, jeg tænker
mig til at Du faaer
mange Brever i denne
Tid. – Inger skal
til ‹Nør› Munchs iaften.
Krogh var saa skamfuld

 

      

da han mødte Inger, at
han vendte hovedet om,
og Heyerdal ligedan. –
De ere daarlige, forkomne
at se til; – saa det er snart
forbi med disse to. – –

    
    Mange hjertlige Hilsener
fra os alle

    Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand.
1ste April 1909