Munchmuseet, MM K 4483

MM K 4483, Munchmuseet. Datert 12.04.1910. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Hvor Du er storartet med
os, jeg veed ikke, hvor
ledes, vi nok kan faa
takke Dig for din Omsorg
for os.      Igaar kom
det Meldelse fra Advokat
Nørregaard, at han havde
2000 Kr, som Du havde
bestemt overført paa vore
Kontrabøker. – Inger skulle
hente dem og ordne i
Banken idag. – Men nu

 

      

maa hun vente nogle Dage,
da hun for Øieblikket er
nedsyltet i Forkjølelse. Saa
skal hun gaa til Laura og hilse
hende fra Dig og glæde
hende med dette. – Hun
synes allerede, det er saa
storartet, at hun har faa saa
meget som 1245 i sin Bog.. –
– Du skrev, at det, vilde –
blive 500 paa hver, men
da det nu er 2000, synes
vi det er bedst hun faaer
1000 Kr; til sin Sparebog.. –

    Tænk, at Du virkelig kan
sende os saa store Summer. –
–      Vi glæder os, aa ja,
jeg behover ikke at fortælle

 

      

dette, for Du ved det – at
Du er kommen over saa
meget; og nu kommer Ne-
derlaget over dine Fiender,
det er saa sikkert at
Rætfærdigheden seirer. –
– Vi fryder os over dette,
disse aarelange Forfølgelser
af Schibsted skulde ende
lig faa en Afstraffelse;
for ved at læse Bladerne
idag, seer det da ud
til, at det er ganske
forbi med ham. – Her
hjælper ingen Pengemagt
heller. – –

    Vi har et blæsende

 

      

haardt Veir om Dagen,
haaber Du er frisk, –
  mange
hjertelige Hilsener fra os
Alle.
 Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand d. 12de April. 1910 –