Munchmuseet, MM K 4509

MM K 4509, Munchmuseet. Datert 27.10.1904. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
    Kjære Edvard!


    Vi har glædet os over Omslaget
i Morgenbladet og forresten alle
gode \Anmeldelser/ Kritikker; – hvorledes
har Du havt det under
Jordskjælvet; – tænk, vi vare
uberørte, mærkede intet. –

    – Nu er vi kommen
i ny Bolig, fra Mørket til
Lyset, det gik bra, men
det var jo et Slid, som

 

      

er svert, jeg maatte tænke
paa Dig, alle dine Udstillinger
med det Arbeide af Udpakninger
og Ophængninger, hvor det vel
tager paa Kræfterne. –

    Du har havt et deiligt Veir
i Aasgaardsstrand, en sjelden
Høst; – det er saa vakkert her
og, saa nydeligt, – vi har
meget Sol, saa vi faaer
nok en sund, god Bolig. –
Solnedgangene ere saa deilige.

    Mandag var Inger hos
Laura, – i Oslo havde Rystelsen
været stærk, men det gik jo
bra over. –

    Aftenposten er den samme; hvor
godt, at Dedekam skriver allige-
vel, og saa greit. –

 

      

    Inger har været paa Udstillin
gen et Par Gange; naar jeg
har hvilt lidt ud efter Flyt-
ningen, skal jeg afsted; – de
gamle Møbler holder godt ud,
de taaler alt, og de ser
ikke ilde ud. –

    – Vi sendte et Billede af
os, Du har vel faaet det,
det var Anton Follestad, som
photograferede os, – vi synes det
var godt. –

    Inger skal afsted med Brevet,
    
    mange, mange Hilsener fra os
begge.
 Din hengivne
Karen Bjølstad


Nordstrand. 27/10 1904.