Munchmuseet, MM K 5106

MM K 5106, Munchmuseet. Datert 22.03.1904. Brev fra Karen Bjølstad.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Nordstrand22denMarts    Kjære Edvard!
  Tak skal have
for Brevet, vi modtog igaar, det
var rigtig en glædelig Begivenhed
for os,– Det er saa usigelig
godt at høre, at Du nu har
faaet kjæmpet Dig igjennem til
fuld Forstaaelse og Anerkjendelse.

    Det var jo storartet
dette fra Wien, jeg synes saadant
maa staalsætte Dig med alle
andre Indtryk, saasom Ærgelser
over de mange kjedelige og ilde
sindede Personer. – Da jeg fik høre
Du var dragen til Paris, tænkte
jeg nok, at det maatte være
kjedeligt for Dig, at komme i Berø\r/el-
se med dette Menneske der, som havde gjordt Dig saameget ondt,

 

      

saa jeg led selv derunder. Men saa
tænkte jeg, at nu kunde Du tage
det anderledes, nu, da Held og Lykke
følger Dig.– Komme unda alle disse
umoralske Mennesker er jo bare godt.–
–Det har vært en forunderlig Styrelse
i alt dette, Du skulde ikke gaa
under, Du skulde reddes fra denne
skrækkelige Kvinde, som brugte alle Midler.
–Nu er det saa deiligt at alt
dette er over, saa usigeligt godt, og
Tiden vil komme til mere og mere
at svække Erindringen og borttage
Tankerne derfra.– Og nu alt
det Du nu gjennemgaaer af
Paaskjønnelse og Æresbevisninger, –
det maa jo styrke Dig saagodt.

    Det er da svert hvilken Lykke
Thiis har gjort i Stokholm med sine
Foredrag, Du har vel fulgt dem
i Bladene, « rene Ovationer da han
kom til Thaulow, Krogh og Munch.» staar
der.– And Aubert kommer vel til
at trække sig undda, i Storthinget

 

      

har man jo været streng mod ham, Brunch-
horst
især. – Han kommer vel til at trække
sig undda. – Og han er vel heller ikke
sin Stilling skikket, og bedst var det
vel for ham selv ogsaa,– han skulde
vist aldrig kommet ud af sin
Lærervirksomhed. – Nu har han havt
saamange Ydmugelser. –

    1ste April. – Mit Brev har lagt
længe, jeg havde ikke din Adresse,
og jeg har den ikke nu heller,
–men jeg haaber at faa den
gjennem et Kort. – Idag kom
der en gul Pengeseddel og Penge-
anvisning fra Lubeck, tænk saa
storartet, at Du kan sende hele
250 Kroner. – Inger greier med det,
det er forbausende, hvor godt det
gaar Dig, det er saa usigeligt
godt for os alle at vide det.
Og nu er det saa elendige
Tide for Kunstnerne. –

    – Tænk, vi har nu fuld Vinter
igjen, Sneen ligger høi,Træerne ere

 

      

hvide, det var en stor Overraskelse,
vi venter nu paa raske Fremskridt
til Sommeren.

    9 April
Tænk nu har mit Brev lagt i over 8
Dager igjen og ventet paa din Adresse,–
men nu forstaar vi, at Du mener at
vi \skal/ sende til den gamle Adresse 82 Berlin,
og saa faaer jeg da endelig faa mit
Brev afsted – Alt er ved gamle; Inger
var hos tante Jette forgaars. – Du har
vel seet at Fru Nathalie Møller er død,
hendes Datter Ingeborg forlovet med en Løit-
nant fra Bergen– Tante Jette og Karoline
var svert opskjørtet, da Ludvig havde en
dansk Maler i Besøg. Nu er der en saadan
overvæltes Henrykkelse over alle Edvard Diriks
Kritikker,– og det er jo godt for den gamle,
hun har gjennemgaaet saameget ondt, –
men vi kan dog ikke fri os fra den Tanke
at de kan være komne frem gjennem Paavirkning
fra en eller anden Kant. – ialfald for
en Del.– Han skal have et elegant Atelie
til 1100 Kroner blev der fortalt, der blir stærkt
besøgt.– Dette er iallefald Hjælpemidler og Reklamevæ-
sen. –

    Tænk; det sneer tæt idag d. 10de April, – det
seer ud som Vinter, vi boer fortiden alene i
Villaen, da vor Vært er flyttet til Drammen,