Munchmuseet, MM N 222

MM N 222, Munchmuseet. Datert 1935–1943. Blandet (notat, utkast).

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 222 bl. 1r

    Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten
af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge
og han var svært gla i lannet – Han kom op til
fjeldene – jeg tror næsten hvert år –

    Så traf jeg ham under mit ophold var jeg
stadig sammen med ham under mit 2årige
ophold i Paris 1895– … 97

    Han boede en  …  liten gade i strøget rue
Lion de Belforte

    D Der var da Strindberg og vor kres
var venner af Gauguin som da var ‹på› Tahiti
samt van Gogh – Der var i kredsen osså ve venner
av Verlaine der var død og Malarmé og Mercure
de France
kressen – – Der var osså ‹Merill› – En tid
kom Oscar Wilde

    Vi  …  Mollard Vercingetorix
    Vi vanket Café Lilas og færdedes
Harcourt – Vi drev op langs Boulevard
B Michel og var ofte på Bullier

    Jeg havde da Atelier i rue de Santé –
    Delius var et fint menneske.

 

Munchmuseet N 222 bl. 1v

    Hr gartner Ek

    Jeg sender Dem i dag – 100 kr –