Munchmuseet, MM N 430

MM N 430, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 430, s. 1

    Hauklands overfald med jernring
våren 1904

    De mer akutte anfald med
bevidstløshed (aktiv) begynte og
fortsatte udover vinteren i Tyskland
til de brøt ut i Hamburg i
{m}Marts – 3 nætter efter hinanden
i Giebfrieds hotel i Hamburg
med En nat så j{ … }eg mine {v}fiender
i Norge overfalde mig utenfor vinduet

    Jeg slog alt i stykker i værelset –
der så ut som efter et jordskjælv

    { … }Heftige scener og utfordring med
tyske oficerer utvisning af hotellet
{ … }Hurti reise til { … }Christiandsand –

    I 1905Slagsmå k{j … }astet jeg ut
Karsten og truet ham med
gevær da han utenfor vinduet
vilde trænge in på mig –

    På hotellet i Kjøbenhavn dagen
før klinikken hørte jeg om natten
klart mine fiender fra Norge utenfor
samle sig forat overfalde mig – {H}Jeg

 

Munchmuseet N 430, s. 2

lot Goldstein hente tidlig om morgen
Jeg fortalte ham {–}om overfaldet og
forlangte en revolver så jeg næste
nat kunde beskytte mig –
– Et år efter klinikken kjendte jeg
fik jeg førstegang ‹en› den kongestion
i mit høire øie – Det varet 2 timer
og gik så over –

    For Det var de{t}n samme der for
 …  3 år siden stærkere det ødelagde
mit bedste øie – Det var det
høire øie som Haukland 3 gange
med slagring og med al sin
kraft slog mot – Han var
en slagskjæmpe og kjæmpestærk
Jeg var aldeles uforberedt –

    Det er nu tydeli at disse
fænomener skriver sig fra dette
Hauklands overfald utenfor Bristol
Det havde naturligvis osså  … 
moralsk
psychisk ødelæggende virkning
på mig der søvnløs var { … }reist over
om natten fra Kjøbenhavn og ellers var i
en stærk nervøs oprevet sindstilstand

 

Munchmuseet N 430, s. 3

    Kom ikke sammen med Deres
Deres landsmænd sa Dr Linde da
jeg tog afsked med ham i Lübeck –
(Han mente naturligvis bohemerne)

    Det er ikke første gang at
en nordmand overfaldes mellem
de danske øer af landsmænd og
dansker – {m}Min udstilling der
jeg holdt på at åbne og hvor jeg
havde alle de beds de billeder
der nu hænger i norske og
utenlandske musæer – blev nok
nedrakket af danskerne

    Olav Trygvason blev osså
overfaldt af de forenede broderfolk
da han kom hjem med den
nye tro –