Munchmuseet, MM N 502

MM N 502, Munchmuseet. Datert 1890–1892. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 502, s. 1

    Krohg smilte eg engang
da talen var om piger – han blinket
med det ene øie skalkagti –
Endeli har de Brandt Kommentar været
‹sa›mmen med en ha jeg
ser det på øinene

    H
    Jeg
    Han gik omkring med et
‹strålende› ansigt – man kjendte
ham næsten ikke igjen –

    Han hilste på alle sine bekjendte
{–}som han nu ikke hadde
set på så længe – Stod
ved universitetet og så
på alle damerne – han så
næsten udfordrende på dem – smilte
lidt til noen –

    Om et par  … dage kommer
hun { … }– vi vil træffe hinanden
her – jeg hilser alvorlig
og kj høitidelig – at ingen
skal mærke ‹nogen› – hun hilser
osså høitidelig – { … }og så ved vi
Jeg { … } …  holder af mig at hun
tilhører mig – vi træffer hinanden
på et skjult sted –

    Og Jeg ved at hun skal lægge

 

Munchmuseet N 502, s. 2

mund til min om en tid
– hun som alle beundrer

    – Se der går fru Heiberg Kommentar.
– Mon hun kommer imåren.
Jeg var oppe hos Dedichen
Goddag sa

    {D}Jeg bladet i hans Album –
Jeg vidste hun var der –
Jeg Hun er deilig ‹da› sa
han – det er e{t}n raffineret
dame – fransk –
Jeg sa ikke no – { … }du skulde
vel Hav Det var et ane at hun er min

    Hun stod med hænderne
foldede på maven –

    Hun hadde dette  …  lidt
sørgmodige {–}udtrykket – sån som
dengangen han hadde kysset hende

    Han hadde omfavnet hende
hun var gl‹a› i ham –

    Kom hun kom hun ikke
at han kunde vide om det var sandt
– det var så længe siden –
Det var {d}De to dagene var som uger