Munchmuseet, MM N 600

MM N 600, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 600, s. 1

Hos pigen
Vogt
‹Ens› forældre


    De hadde sat in på { … }Grand
og drukket kaffe han Jæger
og Udhus –

    Jæger lå tilbage i sofaen
slap – så ret frem for sig –
me underlæben lidt nedhængende
– hadde jeg en Pjolter
Men ingen hadde noe – der fandtes
ikke en øre i noen a lommerne
alt de ledte –
Intet var at stampe – ale
frakker og klokker vare borte –
– det var ikke annet at gjøre
end at drive –

    – Folk glante etter JægerPigerne
damerne så på {dem}ham med mørke
kolde blikke –

    Han skammet følte no som sig lidt generet
skam Brandt Kommentar nød al den opsigt
det vakte de vakte –
Men han jaget strax etter angret
han det
– skammet s han sig

 

Munchmuseet N 600, s. 2

at han var så feig –
han så dem ind i ansigtet
Jæger var bedre end dem
alle tilsammen –


    Han hadde gåt op ned mellem
post fra posthuset til universitets
uhret – og tilbage igjen mange gange
– Nu var han igjen ved posthuset
– skulde han gå hjem – han
var træt – han sto en stun og
så opover gaden – om han
skulde træffe hende? –
han drev igjen opover – Det var
lidt koldt – han pas Det pas
gik imellem kuldeg{ … }ysninger igjennem
ham – han burde kanske gåt hjem
alligevel –

    Var Fru Lilly Kommentar?
    Var Lilly Kommentar { … }hun derborte i det sorte
sløre

    Nei –
    Lignet bare – ikke lig engang
det var mærkelig.
Fanen osså { … }at han bestandig
tænkte på hende – h …   …   … 

    Kjæmmet han håret vare for hendes

 

Munchmuseet N 600, s. 3

skyld – Kjøbte han en ny hat
Kjøb var det hende –

    Alt {v}hva han foretog sig
var for at hun skulde ‹hidses›
fanen osså –

    Han var rasende på sig selv
‹alt› det var for at han ikke
kunde la være –

    Lissom det ikke var verden
var fuld af kvinde pige
penere end hende
– som hun der – der i lyse
fra vindue hvor { … }deili hun er –

    Godag Brandt Kommentar
Det var en Meidel – Han hilste
og gik videre

    Det er for modbydeli –
    Han var igen ved universitet
– svingte. –

    Hvor han er træt –
     …   …  Lissom mør i benene –
Åsså sved – denne følelse af at
vilde falde som han hadde så ofte
– Den sygelihed hadde ikke der
været hadde hun ikke forladt ham

 

Munchmuseet N 600, s. 4

    Han
    Ved Cammermeyer fik han
se sig selv i speilen – { … }hvor
forfærdeli bleg han var – men det
klædde ham –

    {D}Han var igrunden interesant –
man så h at alle damerne var
 …  intat i ham –

    Om hun { … }hadde været det hele
tiden – lid elsket ham men var
for stolt til at si ham det –

    Sludder
    Sludder han hadde jo nu
mange beviser for at de var ‹gla i›

    Han { … }ble mer og mer træt –
han formeli sjanglet –

    Han hadde så lyst til at hvile
indtil en kvinde – ind til brystet
– at  …  noen skulde stryge han
ned over håret – å så hvile bare
hvile og kjende varmen a hendes
legeme – Åsså skulde hun hviske
til ham – { … }kysse ham blødt på håret –

    Han grøsset me engang – fr han
frøs – gasblussen plaffet i blæsten
nedover ved grand mødte han
Kaptain Heiberg Kommentargik han ‹forbi› hurti
og med faste skridt –

    Hvor Nu er kaptainen ude hvor