Munchmuseet, MM N 828

MM N 828, Munchmuseet. Datert 19.3.1898. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 828, s. 1
    Berlin 19/3 98


    Kjære tante!
 Det var
godt at komme fra
Kristiania, som jeg ikke
rigtigt kunde vænne
mig til efter at have
været så lang tid i
større byer. Jeg liker
mig meget godt her
og er allerede begyndt at
male. Jeg bliver her
forresten ikke længe – Jeg
kommer til at holde en
{ … }udstilling af Lithografler
og raderinger her om en
kort tid og reiser da

 

Munchmuseet N 828, s. 2

videre til Paris. Jeg var
i Kjøbenhavn to dage
og hilste på bekjendte –
blandt andre Helge Rohde
der { … }har ‹gjot› megen lykke
med sit stykke – Maleren
Rohde talte jeg også med.
Han havde været sammen
med Ludvig Grønvold i
Italien. Han likte ham
meget godt men fry{ … }gtede
for at han Ludvig
skulde ende med at
blive sindsvag – da han
havde flere { … }fixe ideer –
Ludvig har nu i 2½ år
arbeidet på et billede

 

Munchmuseet N 828, s. 3

som han dog ikke er { … }kommet
videre på endnu end til
optegningen af to træer.
Dertil har han Mikrobe-
frygt og tror at der findes
Bakterier i alt han spiser.
Dette er ikke vært at
fortælles videre da jo Forældrene
blir forskrækkede. Han burde
jo se at komme hjem forresten –

    Jeg kommer til at
udstille endel ting på
den frie Udstilling i Kjøben-
havn efter indbydel{ … }se –

    Sandsynligvis udstilles
blandt andet Du og Inger
fra i sommer samt det store
billede af IngerInger

 

Munchmuseet N 828, s. 4

udstilles altså i to
exemplarer –

    
    Med hilsen til
alle
 Din hengivne


    Edvard Munch


    Adr. Hotel Jansen
    Mittelstrass Kommentare
    Berlin.