Den Frie Udstilling

Kunstnerforening. København, Danmark

Les mer

Brev og brevutkast fra Edvard Munch til institusjonen

I det digitale arkivet finnes det 2 brev/brevutkast til denne mottakeren.

Munchmuseet, MM N 3474.    Brev. Ikke datert. «Jeg takker for den ærefulde inbydelse til at udstille over jul på den Fries Udstilling, og er nok overbevist om at det vilde blive ordnet på den bedste maade. Imidlertid er min helbred så dårlig at jeg nok må sige at jeg ikke kan modtage inbydelsen – Jeg trænger ro og en udstilling vilde forvolde mig adskilligt bryderi»
Ukjent, PN 981.    Brev. Datert 16.10.1926 . [Teksten er ikke tilgjengelig ennå.]

Brev fra Den Frie Udstilling til Edvard Munch

Det finnes brev fra Den Frie Udstilling til Edvard Munch. De er ikke digitalisert.

Den Frie Udstilling er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM K 1570.   Brev fra Linke Jørgensen.
«vi trænger til at staa overfor noget, der tvinger os til at lukke Øjnene op, over- for en Urkraft, hvor vi kun forbav- ses og glædes og glemmer at analysere og kritisere, overfor noget, er stærkere og mægtigere end os selv. Ganske vist har vi Zartmanns dejlige Farver, men »den Frie« eller Charlottenborg har intet, der bringer os til at studse! Det vilde jeg snarere antage, at det Badebillede, De nu har solgt til Helsingfors, kunde have været i Stand til; og tænk, om deres Festsalsdeko- rationer kom en lille Tur herned, inden de kom op paa deres rette Plads, husk paa, det er ikke alle givet, at komme til at glæde sig over dem, der hvor de for Fremtiden skal hænge! – – –»
Munchmuseet, MM K 1594.   Brev fra Johan Rohde.
«Kjedeligt at De ikke kom til Kjøbenhavn. Den frie Udstilling havde desuden en saa»
Munchmuseet, MM K 1603.   Brev fra Robert Storm Petersen.
«Det bedrøvede mig, at jeg ikke var i «Baubanniere» den aften De var derinde – nu er jeg rask igen og jeg takker Dem for Deres venlige Hilsen og for Deres Udstilling i «den Frie»»
Munchmuseet, MM N 828.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 19.3.1898 . Se s. 3
«Jeg kommer til at udstille endel ting på den frie Udstilling i Kjøben- havn efter indbydel{ … }se –»
Munchmuseet, MM N 1788.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg lod mig meget nødig af 3 henvendelser og påtryk overtale til at sende 5 billeder – Jeg gjorde det nødi da jeg havde en bitter erfaring fra min udstilllng i Kjøbenhavn i den frie udstilllng»
Munchmuseet, MM N 1788.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg fik den gang invitation af den Efterårs- udstillingen til at udstille i den Frie udstillings store sal –»
Munchmuseet, MM N 1792.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 4.2.1934 . Se bl. 1r
«Så har det været enkelte anledninger f ex da jeg som gjæst udstilte i den frie for længere tid siden afslog at deltage i deres fest –»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der har været nogle anledninger f ex ved en fest i den Frie hvor jeg ha som gjæst»
Munchmuseet, MM N 1796.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis, Johan Langaard. Ikke datert. Se bl. 3r
«Hva jeg kan forstå, er det de yngre eller middelsunge, der er m{ … }ot mig – Det er kunstnere om Grønningen tænker jeg, om jeg sikkert tror at jeg har flere venner der osså –»
Munchmuseet, MM N 3038.   Brev fra Edvard Munch til Emanuel Goldstein. Datert 1.4.1892 . Se bl. 1v
«Jeg befinder mig i Paris på hjemreise – breve til mig Du må sende mig dine breve til Nordstrand Kristiania – Her i Paris er stedet aligevel – Havde jeg havt penger vilde jeg blit her en tid – nu reiser jeg hjem imorgen – – { … }Det glæder mig du liker tegningen – det skal bli morsomt at se prøvetrykket – Jeg var igår oppe i Le Franc og spiste middag der var det fuldt af scandinaver – Kongsrud, Stenersen og en masse damer – Skriv mig lidt om «den fri udstilling»»
Munchmuseet, MM N 3277.   Brev fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 2.2.1934 . Se bl. 1r
«For 7 år siden fik jeg inbydelse fra {e}Efteraarsudstillingens kunstnere om at udstille i Den Fries Udstillings store rundsal – Jeg sendte  …  en række af mine bedste billeder. Jeg blev strax»
Munchmuseet, MM N 3474.   Brev fra Edvard Munch til Den Frie Udstilling. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg takker for den ærefulde inbydelse til at udstille over jul på den Fries Udstilling, og er nok overbevist om at det vilde blive ordnet på den bedste maade. Imidlertid er min helbred så dårlig at jeg nok må sige at jeg ikke kan modtage inbydelsen – Jeg trænger ro og en udstilling vilde forvolde mig adskilligt bryderi»