Munchmuseet, MM N 867

MM N 867, Munchmuseet. Datert 2.1.1904. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 867, s. 1
    Lübeck, den 2-1-1904


    Kjære Tante –
 Det er en
behagelig afvexling fra Berlin at komme
til den lille hyggelige By Lübeck
med de gamle Bygninger.

    Jeg blir her en 10 Dage tænker
jeg – og reiser så over Berlin
– blir der nogle Dage – til Weimar
hvor  …  Grev Keszler der { … }allerede
tidligere intresserede sig for mine
arbeider – har indbudt mig til
sig – Han er nu Direktør i
det hertugelige Mussæum og
spiller en større rolle i de{t}n
tydske kunst – Jeg skal male
hans Portræt og glæder mig

    

 

Munchmuseet N 867, s. 2

til at være en Tid i Goethes
By – I { … }Norge har
jeg den hele Tid blot havt
en Portrætbestilling – og har
h{ … }er i Løbet af et År havt
to større – { … }Wiener Sezessionen
ara{ … }ngerer nu en større Udstilling
af mine { … }Billeder og håber jeg
at få solgt { … }Pengene har ikke
flyd ind så rigeligt som ifjor – men
Dr Linde har givet mig en
større Bestilling på en Dekoration
til et af hans Værelser – Den
blir først færdig til Sommeren –

    Jeg havde stor Lyst til at
reise til { … }Aasgaardstrand { … }for
en 14 Dages tid og male {W}Vinter
og se mit Hus i Vinterdrag –
men det blir for dyrt og for stort
apparat – Næste År blir jeg
i Aasgaardstrand til over Jul –

 

Munchmuseet N 867, s. 3

    Jeg håber alle har
det vel    koldt er det ihvertfald
ikke her – det ser ud til en
god Vinter –

    
    Hilsen { … }til {Dig}Inger og Laura
    Din heng. Edv. Munch


{ … }Foreløbig adr:
    Lübeck poste restante –