Munchmuseet, MM N 922

MM N 922, Munchmuseet. Datert 7.7.1907. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 922, s. 1
    Chr. S. Svensson
      Blanchs Café 7-4-07
      Stockholm


    Kjære Tante
 Nu er jo
du i «Fiendens» By – Jeg maler
et Portrait af Direktør Thiel
der vil skaffe sig en Samling
af mine Billeder –

    Jeg var forleden hos
Prins Eugen der var yderst
elskværdig – Det var jo
snurrigt at tænke på at
hans Bror er Kronprins Gustav
og Kong Oscar hans Far –

    Det er forresten at mærke
overalt på Caffeer og ellers

 

Munchmuseet N 922, s. 2

hvordan den hele Sag med
Norge føles som en
Landesorg – Selvfølgelig {man}kan
man forstå det.

    Cafelivet er blevet stillere
og man kan  … se  … det
på Folks ansigter –

    En finsk Maler Gallén
sagde det føltes som
i Sverige som om en
Arm var h amputeret –
Prins Eugen sagde da
han hørte jeg og Finnen
skulde besøge ham:
{j}Jeg får Besøg af to Folk
fra to Land min Familie
har mistet –

 

Munchmuseet N 922, s. 3

    Kanske jeg tar en Trip over
Nordstrand på Nedturen –

    Jeg reiser snart –

    
    Mange Hilsener til
Inger og Laura

    Din heng E Munch


    Adr. Direktør Ernest Thiel
    Blockhus, Blockhusudden
    Stockholm