Prins Eugen

Eugen Napoleon (Prins Eugen) Nicolaus (1865–1947)
Svensk prins og kunstner, kjent som “malerprinsen”. Sønn av Oscar 2.

Les mer

Brev fra Prins Eugen til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 2 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 5185.   Brev. Datert 12.12.1933.  
Munchmuseet, MM K 5186.   Brev. Datert 12.12.1943.  

Prins Eugen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 150.   Brev fra Thorvald Erichsen. Ikke datert. Se s. 1
«Gjennem en svensk ven har Prins Eugen bedt mig skaffe sig oplysning om Strindberg- portrettet er i Deres egen eie, og om det var mulighed for at faa det kjøbt. For at gjøre det saa enkelt som mulig skriver jeg direkte.»
Munchmuseet, MM K 1159.   Brev fra Jens Thiis. Datert 09.02.1933. Se s. 1
«Jeg har på alle hold mødt stor interesse for saken. Efter at nu svensker og dansker har holdt store repræsentative utstillinger i nævnte lokale, den svenske utstilling med prins Eugen som en meget virksom og dyktig formand, den dan- ske utstilling med Karl Madsen som kommissær og ophænger – venter man nu på nordmændene. Gang på gang har jeg fått»
Munchmuseet, MM K 3567.   Brev fra Karl Scheffler, Kunst und Künstler. Datert 15.03.1927. Se s. 4
«Prinz Eugen»
Munchmuseet, MM K 4428.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 05.02.1894. Se s. 1
«– Skulde Du ikke kunde om henvende Dig til Prinds Eugen, hvis det skulde igjen knibe for Dig, – naar det nu er saa, at disse rige Folk virke- lig forstaaer at vurdere Dig? – Jeg forstaaer ikke, hvad der da skulde være iveien. –»
Munchmuseet, MM K 5115.   Brev fra Karen Bjølstad. Datert 29.04.1906. Se s. 1
«Mange mange Tak for Brevet, som kom idagmorges, der var saa forfærdelig morsomt at høre fra Dig igjen, tænk at Du nu er i Berlin igjen. – Dette med Prinds Eugen maatte være underlig for Dig, i et Nu maatte Du jo tænke paa alt, hvad der var padderet 7de Juni;– det var svert godt og hyggeligt, at Prindsen taer det paa den Maade. – Og saa hvor godt er det ikke, at Du, trods alt ond, trænger saa»
Munchmuseet, MM N 907.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 26.4.1906. Se s. 3
«hilser venligt – Det var Prins Eugen»
Munchmuseet, MM N 922.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.7.1907. Se s. 1
«Jeg var forleden hos Prins Eugen der var yderst elskværdig – Det var jo snurrigt at tænke på at hans Bror er Kronprins Gustav og Kong Oscar hans Far –»
Munchmuseet, MM N 922.   Brev fra Edvard Munch til Karen Bjølstad. Datert 7.7.1907. Se s. 2
«En finsk Maler Gallén sagde det føltes som i Sverige som om en Arm var h amputeret – Prins Eugen sagde da han hørte jeg og Finnen skulde besøge ham: {j}Jeg får Besøg af to Folk fra to Land min Familie har mistet –»
Munchmuseet, MM N 2272.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1928–1929. Se s. 3
«Krakket i Berlin begyndte man at forstå mig og være god mot mig – og omkring 1904 kom Tor Hedberg, { … }prins Eugen, ThielFåhræus og andre med { … }store inkjøb – \og sin elskværdighed/»
Munchmuseet, MM N 2273.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1929. Se s. 1
«Jeg takker hjerteli for Deres brev katalogen { … }med { … }Deres intresante inledning samt venlige hilsener fra Deres frue og prins Eugen»
Munchmuseet, MM N 2275.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1938. Se bl. 1r
«Jeg takker hjerteligt for den hilsen jeg fik fra Dem og Deres frue på min 75 års fødselsdag – Jeg har jo osså annet at takke Dem for hilsener og så den vakre boken om Prins Eugens kunst – Her får man e{ … }t ypperlig billede af hans skjønne kunst – Prins Eugen har lige siden i midten af 90 årene været elskværdig mot mig og vist forståelse for min kunst – Det har glædet mig at prins»
Munchmuseet, MM N 2275.   Brevutkast fra Edvard Munch til Ragnar Hoppe. Datert 1938. Se bl. 1v
«Eugen når han kommer til Oslo gjerne har villet træffe mig – Det har gjort mig ondt at en svækkelse har tvu{ … }nget mig til at isolere mig –»
Munchmuseet, MM N 2286.   Brevutkast fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 1912. Se bl. 1v
«{ … }Die Ausstellung in Goteborg ist sehr schon – Prins { … }Eugen hat ein Bild gekauft – Dann wird Jappe Nilssen ziehmlich sicher an Goteborg Mussæum fur 11,000 Mrk verkauft – G Ein annere Portræt wird  …  moglich an Stockholm Mussæum für 14,000 Mrk verkauft –»
Munchmuseet, MM N 3201.   Brev fra Edvard Munch til Albert Kollmann. Datert 27.11.1912. Se bl. 1v
«nicht unter 3000 Mrks jedensfalls untergehen – Die beide Strazsen- bilder sind nicht zu verkaufen – in Goteborg habe ich 3 mittleren Gemalden für 7000, 7000, 3500 Mrks verkauft – Eins an Prins Eugen – Schreibe Ihm heute wieder»