Munchmuseet, MM N 1092

MM N 1092, Munchmuseet. Datert 7.12.1889. Brev til Inger Munch, Laura Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1092, s. 1

    Paris 7/12 89


    Kjære Laura og Inger


    Jeg tænker så på hvor
forfærdelig denne tid har
været for eder allesammen.
Så v{ … }ondt det var for mig
at få efterretningen og om
{P}papas død  …  så forstår jeg
dog at det må ha
været endnu værre for eder.
Jeg fik ikke vide det før
onsdag den 4de altså en dag
efter begravelsen. Hertzberg

 

Munchmuseet N 1092, s. 2

hadde læst avertissementet
i Morgenbladet og så fik
jeg vide det på atelieret.
Jeg tænkte Tantes breve ti
og Andreasses breve til
Kjelland hadde jeg modtaget
dagen i forveien, forsinket
på grund af flytningen
Jeg gik med brevene i
lommen for at levere Kjelland
dem uden at ane hvilken
efterretning de bragte.

    Jeg h Hadde jeg fået
vide det før vilde jeg
have reist { … }for ialfald
at kunde være tilstede
ved begravelsen men det
er kanskje bedst at det
ikke blev sån    jeg ved
jo at det vilde have

 

Munchmuseet N 1092, s. 3

været endnu tristere.

    Jeg venter svært på
brev for at få nærmere
underretning. Jeg er fo
Håbe
Jeg håber så på
at papa ikke følte noget
ondt under sin sidste sygdom
og at han om han end
hadde megen kamp i livet
fik en fredelig død. I
grunden var det jo bedst
for ham for han var jo
li ligesom uskikket til
at leve. Jeg er så glad
fordi jeg skrev til ham
og at jeg fik brev fra
ham. Han var da i godt
humør og lod til at trives
godt derude i Lian.

    Det er vanskeligt at
tænke mig ham væk fra
møblerne og stuen.

 

Munchmuseet N 1092, s. 4

    Det forundrer mig at dere har ventet
så på brev fra mig. Fik dere tante
ikke et brevfor …  brevkort omkring
den 15de eller 14de November hvor jeg fortæller
at jeg har det godt. Jeg vil
nødig at Papa skulde ha været
i uro for min skyld. –

    Jeg vilde så gjerne være
sammen med dere nu om det
end vilde være uendelig trist
men for fremtidens skyld bør
jeg vel være her. – Jeg har
fået et udmerket varmt værelse
med en liden ovn. – Jeg og
Hertzberg holder sammen oppe
på værelset om eftermiddagen.

    J …  Det går Jeg vil vist  …  have
godt af arbeidet hos Bonnat som
liker mine tegninger godt. Det
var snilt af Schou at sende
mig 400 kroner. Med hensyn til
det peccuniære b m behøver
vi vist ikke at frygte.

    
    D{ … }eres hengivne E Munch
    Hils tante og Andreas
meget.