Munchmuseet, MM N 1219

MM N 1219, Munchmuseet. Datert 10.3.1938. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1219 bl. 1r

    
    Kjære Inger.


    Hvormeget skal jeg betale for de to
blomsterbuketter til Nørregaard og til Alfild?
Hvor skal jeg sende pengene

    Det er deiligt veir og det er bra
efter den lange vinter –

    Jeg kommer mig godt og men
jeg er nødt til holde mig i ro –

    Jeg håber Du osså har det godt –
Andrea vil vel endeli forstå at når
jeg kan hjælpe hende som hidentil må
hun la mig få arbeidsro – Jeg håber
Du trives fremdeles

    
    Mange hilsener
    Din hengivne Edvard Munch

10-3-38

    Ved Du noget om guttene – Andrea har
jo mange nære slægtninge der kjenner dem og alt
godt – De får  …  osså støtte – Nei den Kaarbø!