Munchmuseet, MM N 1562

MM N 1562, Munchmuseet. Ikke datert. Brev til Inger Munch

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1562 bl. 1r

    
    Kjære Inger


    Takk for brevet – Jeg skal efterhånden
fortælle Dig nærmere om Andrea’s taktik
der længe har været planlagt –

    Jeg har havt det så vanskeligt
med hennes trik at jeg det har
svækket min sundhet og arbeidskraft
de senere år – { … }Og enda får hun
ikke nok pengehjælp af mig – Jeg
finner mig nu ikke længer heri

    Det gjælder osså det jeg kan yde
Dig {–}for jeg har vanskeligt forat tjene penger

    Jeg har jo ikke vidst noe
om forholdene deroppe – Det har Kaarbø
og det har mamsel Laura Laura.
D{ … }et er 3 gymnasier i nærheten af

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1562 bl. 2r

Sigerfjord –  …  Bodø har gymnasium
og det er ikke længer end til Moss.
Der kunde forældrene overvåget gutterne
Så er det middelskole i Sortland
en halv times motor M vei borte

    Der er bygget storartede skoler
i lannet og så skulde gutterne
sendes flere dages reise til Eidsvold

    Har man hørt magen!
Deroppe kunde de gjort færdig
middelskolen og gymnasierne og så
kunde de overtænke om noen
skulde studere videre –

    {T}Det har været bor{ … }tsmid i circa
20,000 kr og min tid og arbeidskraft
bliver ødelagt – Jeg havde jo osså
svære vanskeligheter med skattevæsenet

 

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1562 bl. 3r

    Jo mer jeg tænker på Kaarbø oprøres
jeg – Jeg tænker fru Kaarbø ha har
osså sin skyld –

    Jeg of spurte Kaarbø ofte om
der var ro nød deroppe – Han
sa at det var aldri nød deroppe –
Alt står bra til i Sigerfjord sa han

    Men Men så var det at gutterne
skulde herned – Det var bare forat
få tak i mig og i den tro at
det kunde bli stasliv for Andrea.

    Jeg havde sendt Andrea mindst
2000 kr om året til Sigerfjord hvis
Kaarbø havde sagt mig at de
trængte det – Nei det var storpenger
det gjaldt og så skulde gutterne
tvinges på mig –