Munchmuseet, MM N 1720

MM N 1720, Munchmuseet. Datert 1896. Brevutkast til Valborg Fredrikke Hammer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1720, s. 1
    
    Kjære fru Hammer!


    Tak for brevet det var
morsomt at høre fra dem –

    Det var ærgeligt med portrættet
– jeg havde stolet på indpakkeren
der er en af Bings bedste –
Forhabentlig er hullet ikke
stort – det må kunne rettes på –
Var glasset ikke påklistret papir?

    Billedet er desværre ikke
assureret og nogen erstatning
kan ikke fordres – Det skal
være mig en glæde at bøde
med en eller andet lidet
arbeide for dette uheld {der}som
jo må være kjedeligt for
Dem –

 

Munchmuseet N 1720, s. 2
    
2)


    { … }Jeg er glad over at Olaf
Schou
vil sende mig nogle
penge – det er af aller høieste
vigtighed; jeg bad ham
derom for en tid siden men
har endnu intet hørt fra
ham – Han er utrolig
tjenstagtig endskjønt jeg
han vil bli meget lagt
beslag på –

    Det er utroligt mange
rare mennesker hjemme
– { … }Og hvad de tillader sig
ligeoverfor en maler – kj{ … }øber
og bestiller billeder – lover
{b}penger – og trækker sig pludselig
tilbage – Dette er hændt nu
fra fire forskjellige kanter og

 

Munchmuseet N 1720, s. 3

derfor min store forlegenhed
nu – Et exempel: Elling Holst
kjøber et billede, og h{ … }ar det
hos sig i nogen tid, –  …  Han
skal sende mig pengerne
hid – men jeg erholder
blot beskjed om at billedet
er tilbagesendt – Tak klæderne
passet ikke –

    Nu er min stilling følgende – I
et stort atelier atelier fuldt
{ … }har jeg fuldt op af arbeider –
– lithografier og raderinger og
har ikke en skilling – Har
udsigt ‹til› ikke at få nogenting
færdigt da jeg reiser alt herfra
om to måneder – Jeg trues
endvidere med at mine
kob{ … }berplader og malerier tages
fra mig – Jeg vil ikke snakke
om det ubehagelige i den
udsigt { … }at sulte ihjel – for
her lar folk en udenvidere

 

Munchmuseet N 1720, s. 4
    
4)


sulte ihjæl, hvis man ikk
har nogen penger – Det er
min hensigt at gjøre
endnu en hel del rare
billeder førinden, derfor
må De skynde lidt på
Olaf Schou

    Han Jeg sender af i disse
dage to billeder til ham
som jeg håber {at}han vil
like – i motsat fald står
det han frit at vælge
mellem et andre af de
mange billeder som mit
fosterland vil venligst har
ladet mig beholde –

    { … }Jeg tror at jeg nu må
lide fordi Nansen er kommen
tilbake – fra nordpolen { … }hvad vist
har gået en  …  vis rigmand til
hovedet –

    { … }Donnerwetter hvor langt brev!
Helt forretnings brev! – en anden gang

skal jeg skrive om hyggeligere { … }ting –
     Hils Hammer og
Nørregårds så meget –
 Deres Edvard Munch