Munchmuseet, MM N 1792

MM N 1792, Munchmuseet. Datert 4.2.1934. Brevutkast til Johan Langaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1792 bl. 1r
    
    Kjære hr Langaard


    Jeg har ikke været i byen kan jeg si
på 2 måneder ja jeg kan si på 3 år    Jeg
kommer vel næppe mer utenfor Ekely
og kanske jeg osså udfører en længe påtænkt
flytning længere væk – Heller ikke har jeg, kan
jeg si, talt med noen i denne tid –

    Det blir vel næppe anledning til noget
udførligere at forklare  …  det indviklede forhold
til danskerne og hvad jeg tror er grunden til
uvilien mot mig – Jeg har allerede antydet hva
det jeg mener er de vigtigste momenter –

    Jeg skal let antyde nogle andre{–}:
Jeg har tænkt mig at en eller annen uforsiktig
ytring af mig har ærgret dem og det ser
ud til at de ikke glemmer –

    Så har det været enkelte anledninger f ex
da jeg som gjæst udstilte i den frie for længere
tid siden afslog at deltage i deres fest –

    De tænker ikke på at jeg efter min sygdom
Klinikken i Kjøbenhavn overhovedet ikke har
tålt samvær med flere personer og overhovedet
ikke tålt selskab –

    I På den store udstilling i Göteborg af skandinavisk
kunst for ‹en ca› 10 år siden (eller når?) dannede
der sig e{n}t stormcentrum på grund af at

 

Munchmuseet N 1792 bl. 1v

Romdahl og Thiis havde arangeret det slig at
jeg og Willumsen fik hver to store sale –

    Jeg fik høre megen ukvæmsord fra mange
kanter osså fra norsk side – Jeg tilbød at ta en
liten sal men Romdahl nægtede det –

    Nu har jeg nævnt det jeg tror kan være grunnen
til en hel del, so som je{ … }g forstår det, ubehagelig-
heder, fra dansk side – Det må nærmest være
de middels unge kunstnere omgivende Grønningen
tænker jeg mig – Ellers er vel osså der mange mot
mig venligsindede malere – De Mine gamle venner
som Johan Rohde og Willumsen har været hyggelige
Jeg h er blit medlem af akademiet og mange
billeder er kjøbt til aka Musæet af mig –

    De{tt}nne sag med katalogen havde betydning blot
fordi den frisket  …  op gamle saar –

    Når min gode ven gjennem mange
år Werenskiold blev nævnt var det fordi samtalen
i telefonen kom in i et sidesport og { … }det {igjen}blev til
i telefonen helt uforstålig i sammenhængen – Vi
kom ind på helt kunstneriske spørsmål –

    – Det er nok desværre så at det ikke er
mundsvær når jeg fortæller at ro er fuldstændig
nødvendig for mig – \Jeg havde besluttet mig til foreløbig ikke at udstille/

    Ikke alene på grund af min helse men osså
for at komme til en høist nødvendig kunstnerisk samling
– Så er situationen herute kritisk: Det handler om
at være og ikke være – Det vil si om jeg kan opretholde
mit vældige arbeide herute {–}så det ikke af pekinuære
grunde må standses – Tyskland kan ikke påregnes.
Her er pengemangel { … }i Norge osså som De vet –

    Jeg har min opmærksomhet f …  { … }på dette
fuldt nødig { … }og for min helbred osså fuld ro nødig

    
    Venligste hilsen
    Deres Edvard Munch

4/2 34 Skøien

    Jeg har ikke været meget i Danmark men jeg har truffet mange fine menneske
som jeg har havt varigt venskab til – Johan Rohde Helge Rode, Willumsen – og mange flere –

    Jeg har vist mangengang i hine dage stødt Johannes Jensen og andre brave på manchetterne
    P.S. Nu skal jeg villig indrømme at jeg i de perioder jeg reiste gjennem Kjøbenhavn ikke altid var tækkelig