Munchmuseet, MM N 1908

MM N 1908, Munchmuseet. Datert 27.12.1908. Brevutkast til Jappe Nilssen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 1908, s. 1
    
{2}17-12-08 Kjøbenhavn    Kjære Jappe!
 Tak skal Du ha
for Dit Julebrev – hvoraf jeg
ser Du fortsætter på den
bevægede Vei af dype Dale og
høie Bakker som Alkoholen
stikker ut –

    Den Ven extet existerer ikke
mer for mig – jeg vil ikke
risikere { … }at blive lam på
Arme og Ben – Ja den Veien
er underlig med den besynderlige
stadige Hendøen {og}eller Slagtning
med atter Opvågnen, en smertelig
glæ glædeblandet Opvågnen til
Livet – Nog{ … }et besynderligt,
uforklarligt, glæde og smerteblandet
går jeg tabt af det er sikkert

 

Munchmuseet N 1908, s. 2

    – At Du forresten holler ut
så længe d{ … }ermed – Men
Du har alligevel været i Besiddelse
af en hvis Ro – og Du har
havt en Hule et trække Dig
tilbage til

    { … }Nu må jeg lave mig et
Sneglehus – hvorfra jeg kan
stikke { … }m …  lange Horn ud
og { … } …  den besynderlige
Verden –

    Jeg føler her { … }på mit
hyggelige Arrestværelse med
at noget annet har træde
istedet for de{ … }n ta{ … }pte { … }Nydelse
at Freden – og Læsning –

 

Munchmuseet N 1908, s. 3

    Jeg læser atter Ibsen og læser
ham som ‹ny› – jeg kan ikke
se annet end at { … }han er storartet
Apropos F. Ex. Per Gynt – læste
vi ikke tidligere Per Gynt – alene
s{ … }om {y}ung – mest den uvørne
Galning og med Beundring? som
sådan?

    Du har altid havt Udv{ … }e
– men kanske Du har da
noget
Du har da Følelse af
Hjemmet – alligevel

    Det har jeg ikke mer –
Tydsk vil jeg ikke være – så
mægtig Rolle der nu står
åpen for mig dernede – Det
– Norge er blit mig noget
besynderligt fjærnt som vel drager
mig m{ … }en men som jeg alligevel fylde næsten

 

Munchmuseet N 1908, s. 4

med Skræk tænker på – Når mon dette,
der næsten er sygeligt, vil give sig?
De { … }få virkelige Venner, dør væk deroppe
osså –

    { … }Mit { … }Indre er som et { … }grumset Vandglas
– jeg lar det nu stå og klarne – { … }Hva { … }mon
{ … }det { … }bliver til nå{ … }r Grumset ligger på Bunden?

    – Jeg ved ikke rigtig hva jeg skal ta for
Bestemmelse med Hensyn til Opholdssted – Det
blir vel foreløbig her. Kanske når jeg helt er
kommet til Ro – {jeg}vil {vil}jeg kunne tænke på en
‹Ø› i Norge – Naturen der er vigtig for mig –

    Jeg har nu mens jeg har lagt syg
fuldstændig slået igjennem i Tydskland

 

Munchmuseet N 1908 bl. 2r

og her i Kjøbenhavn    Det har
været mig til stor Opmuntring
i denne meget kritiske Tid –
– Det kunde nær gået galt
var den Feil beg{g}ået at jeg
blev bragt på Kommunehospitalets
sjette Afdeling – Jeg har aldri
vært gal, men som Goldstein
troede, men dette årelange i
Årevis opsamle{d}t Væv af
Begivenheder, Intriger – og Ophidselser
med atter påfølgende Ophidselser og
alkoholdrikken { … }frembragte tilslut
den\ne/ nervekrise – Hun har
da fået Hævn – for hi{ … }ne korte
Timer for { … }10 år siden

    – Hvor uendeli man føler

 

Munchmuseet N 1908 bl. 2v

sig ensom og misforstået under
en sådan Krise – som man
selv ved er en lægelig forbigående
Sygdom men som andre
opfatter som Galskab –

    – {F}Nu ja! aldri har jeg været
så nær {d}Døden eller det som
enn værre er – Jeg er gla
for at jeg nu går kan gå
alene om i Kjøbenhavn – men
snart blir det nødvendigt at
jeg får skaffet mig et annet
Opholdssted – Sig mig har Du
i det sidste talt med Goldstein?
– Finder Du ham ikke ofte
besynderli{–}? Han er vist inde i sig
frygteli nervøs – Jeg skriver snarest
videre – og håber igjen Brev fra Dig det
glæder mig svært –

     Mange hjertelige Ønsker om
godt Nytår til Dig, Holmboe og Fru Holmboe

    
    
fra  Din gamle kammerat Edvard Munch