Munchmuseet, MM N 2098

MM N 2098, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2098 bl. 1r

    Jeg var 19 først forøvrigt Dr Lindes
gjæst i Lübeck så på en måte
Grev Keszlers gjæst i Weimar 1903 og
1904 og osså 1905 – Så boet jeg på forskjellige
sanatorier forat få bugt med mine nerve
slidte nerver der efter Hauklands overfallet Kommentar var blit ondartet – Så var jeg jo i Hanb
Hamburg 1904–1905 i Hamburg – Jeg
reiste til Christiandsand våren 1905 i
{m}Marts måned forat prøve at reparere
mine nerver ved et sanatorium – Det var efter hændelser
i Hamburg og det var igjære hva { … }bragte
mig til klinikken 2 år senere –

    Sanatoriet blev Klubben i Kjøbenhavn
Christiansand med Thorvald Stang til
nervelæge og digteren Bennecke som assistentlæge
Så var unionsopløsningen i gang så
der blev fart i tingene og i nervekuren

    Du husker hexenes sang i
Macbeth Kommentar. En styr{ … }mands finger. han så sit land så led
han skibrud ved hjemmets strand