Munchmuseet, MM N 2101

MM N 2101, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2101 bl. 1r

    Efter denneen kurbehandling der kom jeg
til hexegryten i Aasgårdstrand med
Karsten og diverse damer med deres
beundrere – som nervelæger Jo jeg var da i N mit 1905
hjemland osså og jeg fik føle det – 3die gang

    Du vet da at jeg malte Karsten
i hvit dress – Det var omkring 7de Ju
noget efter 7de Juni – Det var jeg
herlige da{g}ge 7de Juni og jeg har jo
malt min have i vårdragt fra den tid –

    Jeg trodde Du kjendte til hva hændte
senere – Disse dage blir ikke s Den hvite
dressen til Karsten blev en nat lys nat helt
blodstænket og han måtte gå med et
blåt øie i lange tider –

    Ja jeg har tænkt at oftere på
at skrive noget om i retning af

 

Munchmuseet N 2101 bl. 2r

en slags dagb biografi – og jeg {s}har
tænkt selv at benytte «stoffet» Jeg
Det vilde osså bli forlangt at fortælle
det hele –


    Det er ikke så godt at si hvor jeg
var i 1905 – Jeg boet i Tyskland og havde
alle mine billeder og min fortjeneste
i Tyskland og opholdt mig om sommeren
i Aasgaardstrand – Jeg måtte oftere reise
til Tyskland naturligvis da jeg havde min
foretning der – Jeg måtte osså hvile i Kjøbenhavn
efter at min allerede dårlige venstre hånd
fik havde fåt et { … }brud i håndledet {–}efter
en batalje med en af mine nervelæger

Så malte jeg portrættet den som høst
af barna til Esche i Weimar –

    Det Jeg troet Du kjendte noe til den
Ting – Det er vist mange derute som
har mer greie på mine sager end jeg

 

Munchmuseet N 2101 bl. 2v

    Der Jeg har jo osså malt flere
billeder der beh er intryk fra hændelser
i Aasgaardstrand – Slagsmålet en lys nat
og de to Faustbilleder som jeg var udstilt
hos Halvorsen men som Du kanske ikke
har set –

    En skjøn dag dag havde jeg en
dag på Kaholmen sammen med
Nørregaard og frue som gjæst hos
Georg Stang

    Jeg har ik aldrig greiet at male
folk i uniformer men jeg angrer
på at jeg ikke dengang fik malt et
godt bilede af Georg Stang