Munchmuseet, MM N 2128

MM N 2128, Munchmuseet. Datert 1939. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2128 bl. 1r

    Jeg kom syg til Norge efter fra Hamburg
– Jeg frygtet for efter at de først Jeg havde fåt alvorlige anfald
af den nervelidelse der senere efter flere ophold senere
på sanatorier i Tydskland bragte mig dødssyk på klinikken i
Kjøbenhavn 1908 – Jeg tænkte på et kurophold i Norge
da jeg frygtet for tydske nerveanstalter – \hvor jeg kunde forsvinde/

    Ja det blev jo ikke no ‹{ … }hvile› af dette år i Norge
Der var jo friheds unionsbrud og bevægede dage

    Den for mig alvorlige episode i 1905 i Aasgaardstrand
kom af en løgnkampagne mot mig – Jeg havde
på en seiltur været ha noget hardhendt mot
en dame – Ja jeg var jo syg dengang.

    Denne dame var en tilhørte en familie fra
Oslo på fem medlemmer – 3 døtre – Familien
hørte ikke til den elskeligste i Oslo –  … 

    Dette skulde hævnes og det og med og der
blev da lavet op løgnkampagne moten ren forfølgelse mot mig med
udspredelse af opdigtede ting – Karsten og Ludvig Müller
skuespilleren var hævn engageret som kavalerer
med var hovedmænd så var ved siden af et
utal af andre tilbedere – \Man sat folk op mot mig/

 

Munchmuseet N 2128 bl. 1v

    Karsten pryglet jeg grundig op – Selv  …  m
reiste jeg til Oslo med hånden venstre hånd i bind
– Håndledet var knust da den jo var dårlig før –

    Senere va m om høsten reiste jeg til
Tyskland. Men nervelidelsen tiltog Kuropholdet i Norge var ingen helsebod og efter
at have forgjæves søgt helsebod i bad Kösen og
Elgersburg og Warnemünde måtte jeg i 1908
lægge mig dødssyk ind på klinik i Kjøbenhavn

    Jeg havde i mellemstunden malt N
Herbert Esches barn 1905 en række bilder

    I 1905 havde jeg osså den første store
udstilling i Prag – Den blev arangeret af Kunstnersam-
menslutningen Manes og blev beskrevet i Kunst og Kultur

    Jeg var da selv i Prag men var syg og det
hele står for mig som en drøm

    Det Tzeck Tzekerne står for mig som
høit kultiverte – De var så elskværdige
som mulig var – Jeg var byens æresgjest
men desværre syg