Ludvig Müller

Ludvig August Müller (1868–1922)
Norsk skuespiller. Sønn av Amalie Skram. Jobbet på Christiania Theater, Nationaltheatret og Centralteatret. Sjef ved Trondhjems Teater 1913-16. Skrev også lettere skuespill og vers.

Les mer

Brev fra Ludvig Müller til Edvard Munch

I det digitale arkivet finnes det 1 brev fra denne avsenderen. – Hvis lenkene nedenfor er aktive, er brevene publisert.

Munchmuseet, MM K 688.   Brev. Datert 20.02.1910. 
«Det er blit mig fortalt, at der gaar Rygter om, at Ingse Vibe skulde ha solgt til mig Deres Skizze af hende for 400.– Kroner. Jeg skylder Ingse Vibe at berigtige dette feilag- tige Rygte. Ingse forærte mig Billedet som Anerkjendelse for mit Forhold under \Deres/ Batalier med Karsten hin St. Hans Nat 1905, da jeg sluttet en defensiv Alliance med Dem.» 

Ludvig Müller er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 5316.   Brev fra L. M. Larssen, Aasgaardstrands Samlag for Brændevinshandel. Datert 24.07.1905. Se s. 1
«Müller kan heller ikke sympatisere»
Munchmuseet, MM N 345.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Eller som da Karsten og Møller for på mig med svære vinflasker»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 6
«Jeg kom til Norge unionsopløsningen kom og der blev intet sanatorium ‹i›Aasgaardstrand h{ … }vor en giftigintrigant Oslo familie med { … }døtre slohavde slog sig ned i mi{t}n lille stue – Dertil Karsten og drukkenbolten Worm Müller – Alle levede på mine få penger – Der blev udsat gemene rygter og direkte overfald der endte med»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 14
«Jeg ha n mærket ‹mer› denne  …  …  af skumlerier og { … }ondsindet- hed – Det endte med at jeg en nat i nærvær af Drukken- bolten Worm Müller blev overfaldt af Karsten med ukvæmsord og trudsler med en vinflaske mot mit hode – Jeg kaster den digre mand ut med min ene uskadede hånd – { … }Prygler ham til blods – Selv  …  var jeg falden med min ene hånd den {s}dårlige var knust»
Munchmuseet, MM N 354.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se s. 14
«‹Senere›bel blev jeg over{ … }faldt af den drukkenbolten Worm-Müller med kniv mens damen sidder og fryder sig i et vindu – Drukkenbolten blev sat ‹e{ … }t› nøgle- knippe – f mot hode og han troet det var en re revolver»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 32r
«Javel sa han og stillet sig op – Jeg tog sigte 6 meter afstand – Jeg vidste jeg vilde træffe – skød – cigaretten væk – – Men havde han bevæget Modig gjort af Karsten – Men af mig galskab – Jeg havde klemt til Dig sa NørregaardGeorg Stang sa – Det var godt gjort af begge – – Billedet blev færdi og udmærket Aften  … KarstenMøller og jeg i stuen min Pjolter på Pjolter som vanlig»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«{ … }I min stue sad jeg sammen med Karsten og Møller – En af elskerne – Karsten og Munch flyr nok på hinannen havde han sagt –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 33r
«Karsten og Worm Müller går ut af haven»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 34r
«Jeg in – Hånden smerter i håndledet især – det hovner – stivner – brukket? – Derute står  …  foran vinduet står KarstenM{ … }øller i sortklædtsort bak ham – – Karsten hvid i de{t}n lyse sommernat – blodplettet og rødt øie –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 34r
«Müller stiller sig foran Karsten og skyver ham bakover – De går –»
Munchmuseet, MM N 666.   Notat av Edvard Munch. Datert 1936–1940. Se bl. 35r
«Der møter jeg skuespiller Møller utenfor Ingses hus –»
Munchmuseet, MM N 1713.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935. Se bl. 2v
«drukkenbolten Worm-Möller foruten en række kurtisører til et par kjendte damer – var intet sanatorium for mig –»
Munchmuseet, MM N 1714.   Brevutkast fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Datert 1933–1935. Se bl. 1v
«Jeg tenkte at Alt hva var hændt mig hjemme af overfald på mig og min kunst i Norge kunde vel forklare min sygdom – Hauklands blodige Overfald et halvt år før havde ikke gjort godt heller – Jeg reiste til Kristiandsand – { … }Unionsopløsningen begyn{ … }dte og det var ikke netop sanatorieluft – heller ikke i Aasgaardstrand sammen med Karsten, skuespiller Worm-Müller og diverse kvinder – Hos I min lille stue levet de alle på min bekostning – og faldt mig alle pludseli i ryggen»
Munchmuseet, MM N 1746.   Brevutkast fra Edvard Munch til Sigurd Høst. Datert 1934. Se bl. 1v
«Jeg svarte at ham at på sligt havde jeg svaret dengang på den eneste rigtige måte idet jeg havde kastetKarsten der kom med noget lignende ned af trappen og pryglet ham så han måtte gå i en uge med hovent øie – Hans med ledsager  …  Skuespiller Møller måtte osså fortrække»
Munchmuseet, MM N 1930.   Brevutkast fra Edvard Munch til Harald Nørregaard. Ikke datert. Se bl. 1v
«Karsten havde stor skyld så var der den drukne skuespiller Møller og så andre jeg vet om – Karsten havde jo fuld grund til at hævne sig. Han stjal af min Kunst og drak min vin»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 3r
«Derefter kom jeg da til Aasgaardstrand og det fik jeg da føle – Jeg havde ingen venner der – Karsten som jeg jo blot var en drikkebror fra et par år havde leiet sig in på nabogården – Den noksagt drukkenbolt W{S}skuespiller Worm»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 4r
«Her …  Døtrene havde Worm Müller og Karsten til kavalerer    Desuten et utal af friske v krigere frisch { … }vom fass fra fæstningen –»
Munchmuseet, MM N 2077.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1933. Se bl. 5r
«En nat efter et selskap hos mig sidder Karsten og Worm Müller med mig efter at de andre var gået –»
Munchmuseet, MM N 2078.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Der blev benyttet løgne kampagner og de aktive var fam døtrenes mange kavalerer    Først og fremst skuespiller Müller og Karsten som jeg kastet ut»
Munchmuseet, MM N 2100.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Ja skal jeg bare nu suplere hva jeg har skrevet om sagen rigtig og oplyse om at hovedaktørene dengang var Karsten og skuespiller Worm-Müller – De var  …  engagerte kavalerer for et par damer af en vis oslofamilie – Denne familie er vel ikke af den mindst intrigante i byen –»
Munchmuseet, MM N 2112.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«I 190{8}9 på Klinikken i Kjøbenhavn skriver Nørregaard til mig at han ikke mener at alle disse «pøbler» der havde overfaldt mig i de senere år – Han nævner blandt andre Karsten og Ludvig Müller – ikke tilhørte en Kamarilla som jeg skrev. Jeg sa at jeg ikke trodde det var heldi at jeg kom hjem.»
Munchmuseet, MM N 2114.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1v
«Der blev sat lavet en løgnkampagne mot mig i Aasgaardstrand – Det var en Oslofamilie med 3 døtre der havde slåt sig ned i Aasgaardstrand – Det var ikke de elskeligste mennesker i Oslo – På grunn af at jeg havde været noget bruskhårdhændt mot en af døtrene på en seiltur(Jeg var jo syg) ( blev der lavet en løgnkampagne mot mig støttet af skuespiller Worm Müller og Karsten – og andre kavalerer til døtrene – Det faldt i god jord i den bevægede tid –Aasgaardstrand Fol{ … }k blev sat op m{ … }ot mig og jeg reiste fra stedet med h venstre hånd i bind efter at ha prylet op Karsten og selv knust håndledet på min dårlige hånd Jeg har siden blot af og til  …  besøgt mit hus i Aasgaardst»
Munchmuseet, MM N 2128.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939. Se bl. 1r
«Dette skulde hævnes og detog med og der blev da lavet op løgnkampagne moten ren forfølgelse mot mig med udspredelse af opdigtede ting – Karsten og Ludvig Müller skuespilleren var hævn engageret som kavalerer med var hovedmænd så var ved siden af et utal af andre tilbedere – \Man sat folk op mot mig/»
Munchmuseet, MM N 2151.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 3r
«Men i Aasgaardstrand hvor jeg der bl blot var slig omgang som Karsten og skuespiller Ludvig Müller og andre ‹kurtisaner› til en intrigante damer  …  det»
Munchmuseet, MM N 2152.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Ikke datert. Se bl. 1r
«Unionsopløsningen var i fuld gang og det blev ikke sanatorium. Derimot kom jeg i Aasgaardstrand sammen med noen tilfældige drikkebrødre som Karsten, ukjendte skuespillere som den fordrukne Ludvig Müller og andre f kla kavalerer til noen intrigante damer – Da jeg min ‹uberskethet› igjen optrådte gik det ut over en af damerne – Dette sk Som hævn blev det lavet en løgnkampagne. Denne resulterte i at jeg kastet ut Karsten fra mit  …  hus og selv knuste min venstre hånds håndled – Denne hånd var jo allerede svækket – Der blev andre slagsmål og jeg forlod så Aasgaardstrand»
Munchmuseet, MM N 2160.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934. Se bl. 1r
«Jeg havde jo ingen venner dengang i Aasgaardstrand Det var fordrukne skuespillere og Karsten der fik juling af mig –  …  slagsmål med den fordrukne Ludvig Müller»
Munchmuseet, MM N 2807.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 23.6.1904. Se bl. 3v
«Forøvrigt er vi ikke Uvenner    Jeg skriver Historier på  …  den talent- løse Statist L Müllers Regning – de vil kom med Ordre fra Hoved- kvarteret – BødtkerTulla Kvale eller Ka{vl}lv i – eks –»
Munchmuseet, MM N 2815.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 20.11.1904. Se s. 2
«Vil Du be Gjerløff snakke til Worm Müller at jeg får Avisudklippene fr{ … }a Kjøbenhavn.»
Munchmuseet, MM N 2830.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 3.8.1905. Se s. 1
« Jeg har flygtet – de{t}r var ikke Ro at få i Aasgaardstrand Det kan Du vel tænke Dig når Karsten havde leiet ved Siden af mig og Ludvig Müller tog sig Sommerferie i min Have. Det gik da selvfølgelig på Livet løst og jeg fik»
Munchmuseet, MM N 2831.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 11.8.1905. Se s. 3
«den sidste Hændelse i Aasgaardstrand der blev jeg overfaldt baa{ … }de af Karsten og Müller enda jeg udtrykkelig havde forlangt Ro for min Sundheds Skyld –»
Munchmuseet, MM N 2870.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 10.4.1909. Se bl. 3r
«Jeg har lavet nogle fortrinlige Bombe-karikaturer der slynges de trædske Fiender Worm-Müller – og Krohg og andre i Ansiktet – jeg sender Dig et Par deraf»
Munchmuseet, MM N 2996.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 2r
«Var det kjækt i 1905 af su skuespiller Worm Müller at løbe på med kniv eller at på mig Karsten der for imot mig med en flaske og med hånsord – mot mig med en arm til at forsvare mig med»
Munchmuseet, MM N 2996.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 3r
«De som  …  vet hva jeg havde jeg havt at udstå i løbet af de sidste år vil vel ikke undre sig over at g … en ond  … den sygdommen blev fik akut karakter efter Hauklands blo{ … }dige overfald med knytnæve og jernring om fingeren et halvt halvt år i forveien – At jegAasgaardstrand med Karsten drukkenbolten Worm-Müller og andre med kvinner der slog sig ned i min stue og levet på mig var intet sanatorium og vel kunde jeg komme til at være ubehersket mot en temmelig ubehersket kvinne – Men at en så sjofel hævn kunde tages i dette er er ufatteli»
Munchmuseet, MM N 3011.   Brev fra Edvard Munch til Christian Gierløff. Ikke datert. Se bl. 2r
«Sammen med den intrigante og ondskabsfulde klik af damer og herrer (skuespiller Worm-Müller) der aad og drak på min regning i min lille stue var der ingen helsebod at få for mig –»
Munchmuseet, MM N 3778.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert [??].2.1907. Se s. 2
«Forøvrigt er vi ikke Uvenner    Jeg skriver Historier på  …  den talent- løse Statist L Müllers Regning – de vil kom med Ordre fra Hoved- kvarteret – BødtkerTulla Kvale eller Ka{vl}lv i – eks –»
Munchmuseet, MM T 2705.   Skissebok av Edvard Munch. Datert 1935. Se bl. 178v
«Der stod Worm-Müller mot mig – Han fægter m truende med en kniv Jeg tar i lommen efter nøgleknippet og sætter det mo …  mot hans ansigt – Hva har de i hånden {d}\D/eres sier jeg –»