Munchmuseet, MM N 2132

MM N 2132, Munchmuseet. Datert 1939. Brevutkast til Jens Thiis.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2132 bl. 1r

    Du spurte mig sidst om hvor
jeg var i 1905 – Vel i anledning biografisk lexikon

    Jeg flyttet ned til Tydskland og leiet
Atelier i Berlin våren 1902 – Jeg hadde
mit virke der og blev i Tydskland til
jeg i 1907 eller 1908? reiste til Kjøbenhavn
og blev ind la mig ind på Klinik
i Kjøbenhavn.

    I 1905 som de tidligere år da jeg
var i Tydskland reiste jeg til Aasgaardstrand
om sommeren – Jeg blev dengang no{ … }get
længere i min hytte men gjorde dog flere
reiser til Tydskland forat ordne med
mine sager – Tyskerne havde jo da

 

Munchmuseet N 2132 bl. 1v

begyndt på et storartet hjælpearbeide
for min kunst – Jeg var først gjæst hos dr. Linde siden gjæst
til Graf Kess Kommentarler 1903-04-05. Malte Esches børn i Chemnitz

    Det Jeg vendte hvert år tilbage til
Tydskland efter en ikke altfor blid
medfart i hjemlannet –


    Jeg kunde nok fortælle mer om
mit ophold i Aasgaardstrand 1905 – Det
var ikke det år heller ikke dette
år uten at jeg fik føle folks
onde vilie – Den jeg fik føle hvert år i de fire
år jeg havde ha boet i hytten.

    Jeg har tænkt på at skrive
om dette i en art biografi – Jeg kan
ikke så godt la «stoffet» gå fra mig

    Folks onde vilje har jeg nok osså fåt føle her  … 
på Ekely – Det er moderne våben de bruger giftgas

    Du må vel ha hørt om episoden
med Karsten og andre i Aasgaardstrand og
om den nyvaskede {v}hvide dress til Karsten
der en lys nat blev blodspættet fra øverst
til nederst – Det var midt på sommeren 1905

    Jeg har jo malt flere billeder fra
den tid. Det var jo den samme hvide dres jeg
malte Karsten i