Munchmuseet, MM N 2273

MM N 2273, Munchmuseet. Datert 1929. Brevutkast til Ragnar Hoppe.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2273, s. 1
    
    Kjære { … }hr Dr { … }Hoppe!


    Jeg takker hjerteli for Deres brev
katalogen { … }med { … }Deres intresante
inledning samt venlige hilsener
fra Deres frue og prins Eugen

    Det har intreseret mig meget
at { … }se { … }at De vil holde foredrag
på utstillingen og at at De s … 
vil fremhæve det sjælelige ved
min kunst – Dette er så ofte til
min ærgrelse blivet  …  kaldt literært og
med ennu mere urette kaldt tysk
«Gedanken–malerei» og man mener dem slette

 

Munchmuseet N 2273, s. 2

    Jeg værdsætter høit den gode tyske
kunst men ikke den med rette
berygtede slette «Gedankenmalerei»
Som tildels St‹r›uck

    Det intreserer mig endmere da jeg
netop den sidste tid har tat
frem ga en hel del optegnelser
hvilke jeg har gjort i løbet af
over 40 år – Som jeg skri{ … }verskrev for
en tid siden til Gla professor Glaser:
 …  Det er sjælelige dagbogsopt{ … }egnelser
De følger på en måte mine
malerier og gravurer hak i hæl
og kunne godt i et værk føies
til mine gravurer – Det har jo osså

 

Munchmuseet N 2273, s. 3
 for lang tid tilbake været min
hensigt at ordne lave en stor
mappe af det viktigste i livsfrisen
med tilhørend ord – mest dikte i
prosa – Men det drar ut og da
jeg osså har tænkt på at samle
alle optegnelser – der os osså behandler
mit maleri og annet så vilde
dette ta lang tid – Jeg prøver { … }nu ialfald
på med dette arbeide

    Jeg har et par mindre hefter
færdi { … }trykt i få exemplarer –
Af disse hefter vil man kunne
se at livsfrisen havde sin begynnelse
i Bohemtiden i slutningen af 1880–90 årene
og at de tok fastere form 1889–{8}90 under

 

Munchmuseet N 2273, s. 4

under mit { … }studieophold i Paris –
    Jeg fortæller i et hefte i en liten
optegnelse fra 18{ … }89 at jeg ønsker
at utføre en række malerier
der skal fremstille det menneskelige
{–}med det lidelserne døden, og kjærligheden og
det levende liv istedetfor { … }at
male stole og borde som man
dengang gjorde –

    Det glædede mig osså overordentlig
at De kalder det «nordisk sjæleliv»
Man har osså villet tvinge det
ned i Tyskland – og heroppe har
vi jo Strindberg, IbsenSøren Kirkegård
osså Hans Jæger – i Rusland Dostojewski