Munchmuseet, MM N 2820

MM N 2820, Munchmuseet. Datert 3.12.1904. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2820 bl. 1r

    
    Hrr Maler Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Grønvold
    Stensgd 1
    Kristiania

    

 

Munchmuseet N 2820 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2820 bl. 2r
    Lübeck, den 3-12-1904    Listen over Billederne
skulde egentlig være mig
tilstillet – den sidste kan Du
altså sende mig –

    Hils Gjerløff     
    Kjære Ludvig!


    Jeg må nok ha alt som Du har
med Undtagelse af 100 Kr. til { … }de mulige
Udgifter jeg har telegraferet idag – Jeg
får jo senere Penger af Dr. Linde for
Frisen men her er jeg på Reise og
har { … }masse Udgifter til Udstyr af
Farver Lærreder og lignende – Jeg
har Portrætudstillingen den 15de dennes

    Gamlemor { … }Skravli eller Kvali bør
tiltrods for hennes udsøgte Grusomheder –
i våre Dage blot straffes med Latteren
de{n}t ved jeg jo – skjønt jeg tillad
en Måde tilhører Middelalderen
hvor slige pidskedes offentlig –

    

 

Munchmuseet N 2820 bl. 2v

desværre er jeg osså Nutidens Børn
og Medlidenhedsfølelser der \er/ vor
Tids Feil har altid forhindret
mig fra den meget enkle Affære

    – Jeg kan ikke godt si når jeg
kommer hjem – der er meget at gjøre
Jeg har fået Bestilling på at male
en Senator i Hamburg –

    Han smider mig vel ikke ned af
Trappen som Fr. By eller – eller ‹herr› By

    
    
    Din heng
Munchen Kommentar pengeløs i
Rathauskeller i Lübeck

    
    Ad. Centralhotel
    R