Munchmuseet, MM N 2823

MM N 2823, Munchmuseet. Datert 14.12.1905. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2823 bl. 1r

    
    Hr Maler ‹Ludvig› Ravensberg
    Adr Kgl. Fuldmægtig Grønvold
    Stensgd 1.
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2823 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2823 bl. 2r
    
    Kjære Ludvig!
 Jeg vilde gjerne vide
om Du har fået Eva Mudoccierne –
eller om Du vil have de 100 Kr. tilbage –
– Jeg vil hvis Mudocci ikke er kommet
skrive pånyt til Cassirer – Nu g{ … }år i 100 Kroner
mindst 5 Mudoccier gjennem Dig – så mer kan
skaffes – Jeg har { … }stadig nye Bestillinger men
Vreden hersker endnu over mig‹.› I et
Selskab i Jena traf jeg tilfældigvis en
tidligere Bekjendt en Professor – og denne kjendte
en Kreds hvor Pigen havde vanket og udsået
sin Sæd – Så holdt jeg en lidet salonmæssig
Tale fyldt af Vrede – Hun har jo forstået
at ved at bagsnakke mig for alle mine

    

 

Munchmuseet N 2823 bl. 2v

Venner og og bagsnakke alle mine Venner
for mig at jeg derved kunde ødelægges –

    – Her i Bjergen trives jeg da bra men
Potrættbestillingen er i Byerne –

    Fortæl lidt om hist og her –
Har Du seet { … }den sidste i München
udkomne Bog av Esswein – ‹den› lader ikke
til at intressere Nordmændene – om end
der fins en Masse udmærkede Reproduktioner

    
    Mange Hilsener fra  Din hengivne
    Edvard Munch

    Bogen nævnes ikke engang af Gjerløff
Fortæl mig om den findes i Boghandelen

    Her i Elgersburg er en voldsom Strid i
Anledning Borgermestervalg – Borgermesteren erklæres
i Bladerne for en Dameven – og for Forfører af en
Skjænkeværts Hustru – Modkandidaten { … }erklæres for
Socialist, for at have pryglet sin Mor og for at have drukket
op sin Formue i {S}Champagne –