Munchmuseet, MM N 2827

MM N 2827, Munchmuseet. Datert 7.2.1905. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2827 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Grønvold
    Stensgd. 1
    Kristiania

    

 

Munchmuseet N 2827 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2827, s. 1
    
BERLIN, den 7-2 1905
Hotel J{ … }anson Mittelstrasse    Kjære Ludvig!
 Jeg indtog Prag
med Storm og har efterladt
en liden tapper Skare til at for-
svare ‹Værke{ … }rne› – Jeg lod mig
øieblikkelig fotografere i min
Uniform – her er den –

    Når jeg tænker på de sidste
Å{ … }rs Begivenheder – når Vinhandler-
firmaer seierigt ved Hjælp
af Bohemerne har kunnet
forfølge mig – når jeg tænker
på at Pøbelbøller som

    

 

Munchmuseet N 2827, s. 2

som Haukland får { … }Forsvar
i Norske Aviser mod mig – af
Chr. Krohg – når jeg tænker
på at ‹Frøkener› Dit og Dat
ikke gir mig { … }Logi – og
meget annet – har jeg
funnet for godt at udsende
følgende Seiersbulletin:
(Jeg har allerede bedet
Nøregaard herom – { … }Du
må altså iagtage at dette
blir udført)

    Udstillingen i Prag åbnedes
den 4de – { … }Hele Lokalet
5 større Sale var fyldt

 

Munchmuseet N 2827, s. 3

af mine { … }Arbeider:
Dens høitidelige Åbning
fandt Sted i Overvær af
Byens Vice{ … }borgermester og
{ … }andre Honoratiores –

    { … }Samme Aften Fest
hvori deltog Kunstnere
Digtere og Profesorer fra
Universitetet –

    Jeg var indbudt { … }af Kunstner-
foreningens «Manes»’
Gjæst i 5 D{ … }age i Prag
Byens Borgermester
overgav gav mig sin
Equipage til Disposition

 

Munchmuseet N 2827, s. 4

i disse Dage –
    Hvis ikke Nørregaard har fået
dette ind så sørg herfor –


    Det var virkelig storartet – Jeg havde
fra Morgen til Aften en Opvartning af
forskjellige Malere – Da jeg kom til at ytre
at jeg ønsket at se Bøhmiske Piger – blev
der udsendt en Expedition efter de skjønneste
Piger – som blev mig givet til Valg – og
jeg må si – en af disse { … }som jeg altså valgte var
det skjønneste jeg har seet – D{isse}enne lille Historie må Du

altså ikke s{ … }ætte i Avisen –
Nu kan vi snart ha det hyggeligt i Åsgaardstrand –

    
    
    Din heng. E Munch