Munchmuseet, MM N 2832

MM N 2832, Munchmuseet. Datert 19.8.1905. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2832 bl. 1r

    
    Hr Maler Ludvig Ravensberg
    Kgl Fuldm. Fr. Grønvold
    Stensgd. 1
    Kristiania –

 

Munchmuseet N 2832 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2832, s. 1
    
    Kjære Ludvig!
 Vil Du
gjøre mig den Tjeneste at
gå op til Worm Petersen
og ‹Wæring›, Fotograferne
og bede efterse at det
blir udført så snart
som muligt, hvad jeg
har tilskrevet dem – De{ … }r
handler om at disse Herrer
medsender nogle Fotografier
af Bille{ … }der af mig
ligeledes skal nogle nye

 

Munchmuseet N 2832, s. 2

tages. Der skal nemlig
udgives et nyt Værk
 …  i München med Text
og Gjengivelser af mine
Arbeider – Jeg har nu
engang sagt Ja dertil
men det blir snart
formange Værker –

    Vil Du være så snil at
få tag i Fotografiapparatet
der som Du ved blev
hensat ‹i› enten på
Grand, Logen eller { … }mulig
nede ved Culmbacker kjælderen

 

Munchmuseet N 2832, s. 3

    Jeg st tror jeg først bliver
all right hvis jeg
et Aars Tid i fuld
Ro kunde leve på
Landet og arbeide – det
blir dog vanskeligt skal
jeg få udrettet mine
Portraitbestillinger –

    
    Mange Hilsener til Dig
og Gierløff

    Din hengivne


    Edvard Munch


    Taarbæk Hotel
    Klampenborg