Ekstra Bladet

Avis. København, Danmark

Les mer

  • Store Norske Leksikon (http://www.snl.no/Ekstra_Bladet)
  • Den Store Danske (http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Massemedier/Trykte_medier_og_dagblade,_Danmark/Ekstra_Bladet?highlight=ekstra%20bladet)

Ekstra Bladet er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 1791.   Brevutkast fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 1934 . Se bl. 1v
«Historien med Ekstrabladet var jeg { … }pudsig men det skrinlægger vi og ripper ikke op i –»
Munchmuseet, MM N 1909.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 1926 . Se bl. 2v
«Ligeledes var det vist i anledning en fræk dansk interviewer i sin tid fra Extrabladet»
Munchmuseet, MM N 2095.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 1v
«Jeg skal fortælle om møtet med Anton Hansen som, hvis der ikke er to af lignende navn, jeg havde truffet på udstillingen vor i Kjøbenhavn 1915 – Da tegnet han  …  en forbrytertegning af mig – Den De{ … }n stod i Extrabladet 3 timer efter med et nidord til overskrift –»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 2r
«{ … }‹En› dag jeg var oppe i den norske udstilling i Kjøbenhavn, det var vist 1915 kommer den allestedsnærværende Henrik Sørensen bort til mig og sier: Tegneren Anton Hansen og journalist N. i Extrabladet vil tale og tegne mig – Jeg svor nei – Sørensen svor jo og dr drog nogle underjordiske små mænd *)Vi har osså en underjordiske i Revold med svære hatter uredt hår bort til mig – Endelig lod jeg Anton Hansen tegne mig men nægtet journalisten svar –»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 3r
«extrabladet. Over med vældige bogstaver: Det norske svin Edvard Munch»
Munchmuseet, MM N 2122.   Brevutkast fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1939 . Se bl. 5r
«Det var dog ham Anton Hansen tegneren i Extrabladet 1915\! Henrik Sørensens bedste ven og staldbror/»
Munchmuseet, MM N 2832.   Brev fra Edvard Munch til Ludvig Ravensberg. Datert 19.8.1905 . Se bl. 3r
«Da De for nogen Tid siden indtog en Notits i Deres Blad der gav et fuldstændigt falskt Indtryk af den Modtagelse min Udstilling i Kjøbenhavn fik beder jeg Dem indtage vedlagte Notits i Politikens Extrablad for 23de denne Måned»
Munchmuseet, MM N 3126.   Brev fra Edvard Munch til Jens Thiis. Datert 1934 . Se bl. 1v
«3 timer efter står på forsiden af extra- bladet et forbryderhode af mig under h vælde noen nidord med vældige bokstaver –»
Munchmuseet, MM N 3276.   Brev fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 3.2.1934 . Se bl. 1v
«Den pudsige historie med Extrabladet bør skrinlægges – Den er snurrig men forældet – Jeg har meget der påkalder min opmærksomhed i Tyskland nu – Det er muli det blir nu mer Kunstliv i Kjøbenhavn – Det blir morsomt at få Willumsenudstillingen – \Han er altid intresant –/»
Munchmuseet, MM N 3277.   Brev fra Edvard Munch til Johan Langaard. Datert 2.2.1934 . Se bl. 1r
«Senere på dagen ser jeg Extrabladet prange på forsiden med et forbryderportræt af mig og over stod med tommehøie bokstaver: Det norske svin Edvard Munch»
Munchmuseet, MM N 3774.   Blandet (brev, varia) av Edvard Munch. Datert 28.9.1904 . Se s. 4
«Da De for nogen Tid siden indtog en Notits i Deres Blad der gav et fuldstændigt falskt Indtryk af den Modtagelse min Udstilling i Kjøbenhavn fik beder jeg Dem indtage vedlagte Notits i Politikens Extrablad for 23de denne Måned»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 743).   Brev fra Edvard Munch til Jappe Nilssen. Datert 17.10.1926 . Se s. 2
«tross mine stoiske forsigtighedsregeler – Ved sidste udstilling i Kjøbenhavn drog Henrik Sørensen mig i en slags kloer – Han begynte interview{ … }et slig: «Det norske Svin Edvard Munch o.s v. Det var extrabladet»