Munchmuseet, MM N 2841

MM N 2841, Munchmuseet. Datert 27.11.1906. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2841 bl. 1r

    
    Herr Maler Ludvig Ravensberg
    Stensgade 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2841 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2841 bl. 2r
 • 1 Stol Figur 1      22
 • 1 Stol N Fig 2      14
 • 1 Kubbestol ildrød      40
 • 1 Træsofa stor og virkningsfuld med
  Dragehode helst i gullakeret Trætone
  Kan koste om nødvendigt op til
  125 Kroner men helst billigere
 • {en}1 mindre billig Krak
 • Et Bordtæppe til henimod 40 Kr
   …  i mørke eller Farver – med sortlig undertone
  viollet og noget røde mønster –
 • 1 Aaklæde 2 m x 1½ meter til 70
 • { … }et mindre til 30

    Disse må være i {sor}helst i { … }mørke
Farver med ligeledes med røde mønstre
med noget violet –

    Skal virke mod en kold blå Væg
    

 

Munchmuseet N 2841 bl. 2v

    Send dette øieblikkelig til
    Deutsches Theater
    Schumannstr.
med Efterkrav

    Sørg for at Sagerne blir sendt
med forsikret Fra{k}gt (ikke som Ilgods)
med Dampskib (Kanske med Melchior
eller P.A. Kock) Sagerne må da kun{ … }ne
være i Berlin på 8 { … }Dage –

    Sendes de som almindelig Fragt
på Jernbane varer det 3 Uger

    Vil Du undersøge om hvad
en stilfuld {s}Skab eller Etagere koster
Du ved { … }hvad jeg mener

    
    Mange Hilsener fra
    Din Ven og Frænde
    Edvard Munch
    Gjengangere synes at slå
godt an da det stadigt spilles

    – Jeg blev tilslut yderst e{ … }lendig i Berlin
og havde en af mine værste Bersærkeranfald