Munchmuseet, MM N 2858

MM N 2858, Munchmuseet. Datert 14.5.1908. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2858 bl. 1r

    
    Herr Maler
    Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania
    Norwegen

 

Munchmuseet N 2858 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2858, s. 1
    30‹-›am Strom
14-5-08    Æ{ … }dle Slægtn‹ing›


    Tak for Brevet –
Det er bra at Du
kan skaffe mig Bestillinger
{ … }for jeg kommer vel
til at ta en Tur engang
en dunkel Nat indhyllet
i Kappe forat holde
hemmelig Raadslagninger
med mine tapre –

    – Jeg har bedet ladet
Dig sende en Katalog

 

Munchmuseet N 2858, s. 2

    Aa vær så snil at
spørge Blomquist om
Kassen Gravurer er
kommet – Bed ham
vise Dig «Johannes
den Døbers Hoved – og
Grossererpigen» –

    – Sig mig har
Du ikke hørt Hylene
fra Fiendens Leier? –
Har mine Granater
gjort Virkning –
Det var en frygtelig

 

Munchmuseet N 2858, s. 3

Salve Fæstningen
Verdens Gang fik?

    Jeg tror Kjæltringerne
CK, GH og SB er i
fald nu –

    Det er dog godt at
få lidt Udløb –
når man ikke
kan prygle sligt
Pak ihjæl –

    Du kan tro SB fik
høre Sandheden i
10 åbne Brevkort
men det er vel

 

Munchmuseet N 2858, s. 4

nu klart for alle hvilken gemen
Historie diss lavet op forat
tjene Penger – Pigen har havt
Raad til at give 20,000 Kr ud forat
få mig arme Djævel ødelagt – Jeg
skriver nu en stor Bog over det
hele – Pakket har så ond Samvittighe‹d›
at de ikke tør røre en Finger – hvis
de ikke simpelthen betale Folk forat
myrde mig – Husk på så er Du
snil at spørge hos Vasteson – angående

 

Munchmuseet N 2858, s. 5

Gravurerne –
    Jeg arbeider nu på
at få en nogenlunde
jævn Fortjeneste på
mine Gravurer –

    Jeg solgte nu på
Udstillingen i Paris
et Litho – for 200 Kr
og i Berlin får jeg
100 Mrks – for et Tryk
– men det er endnu
ikke kommet i Ordning
– hvilket jeg nu forsøger

 

Munchmuseet N 2858, s. 6

    {Kan}Vil Du være så snil
at få Tag i et
Billede fra Aasgaardstrand
Kjøsteruds hus –

    Henrik Lund har
tat {V}vare på det
og jeg vil ikke at
denne evigt smilende
Bager af en Maler
skal få Arveret på
det – Vil Du lade
Billedet sende til  … 
Blomquist – til ‹senere›
Ordning

 

Munchmuseet N 2858, s. 7

    Jeg skal med det
første sende Dig
nogle Gravurer –

    Jeg glæder mig til
engang når jeg har
fået ordnet med mine
Pengeaffærer at kunne
holde e{n}t større Lag
for de meget få
Venner i Norge – der
var tro – mens
Ravne og {L}Rovdyr
overfaldt { … }den vingeskudte
{ … }Skjære –

 

Munchmuseet N 2858, s. 8

    Mange Hilsner ædle Frænde
og gjør dette jeg ber om er Du
snil –

    Jeg er jo her berømt for
mine Barneportrætter – Hvis
flere Bestillinger er  …  at have
på engang – er det lettere at
komme
 ‹S›pørg Vasteson efter de
Gravurer der 1904 var udstilt
her om de er solgte o.s.v

 

Munchmuseet N 2858 bl. 3r

    Gavtyvene er vist meget ærgerlige over
at «Liget spytter» Se Tegningen Jo{ … }hannes den Døber

    De synes vist de ik Pengene blev dem for dyre

 

Munchmuseet N 2858 bl. 4r

    Jeg beder, for at jeg en
annen gang kan indstille
{ … }mine M nyopfundne
Marconi-lynbomber til
{ … }bedre Skudsikkerhed – at
fortælle mig Virkningen af
Sprængstoffet –

    En Bombe sendtes i Kunstforeningen
to fordækte til Gierløff Dagbladet
10 frygtelige Granater til Verdens Gang
og så J{ … }ohannes den Døber
og Grossererfrøkenen i Blomquists
Lokale –

    Virkningen i Verdens Gang maa
have været forfærdelige
– Hvis ikke SB har gådt ud
i Hovedporten og lagt ‹Våt
‹Mod› – ‹Våt› –