Munchmuseet, MM N 2860

MM N 2860, Munchmuseet. Datert 30.5.1908. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2860 bl. 1r

    
    Herr Maler
    Ludvig Ravensberg
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2860 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2860, s. 1

    
    Kjære Ludvig!


    Hr Landgerichtsdirektør
Gustav Schiefler { … }bor
    Oberstr. 86 Hamburg –

    Vil Du ikke være så
snil at gjøre Propaganda
for den – Den er jo meget
Værdifuld som en Bog
over Ra den grafiske Kunsts
{ … }mangehånde Midler –


    Der er Musæer og andre
der bør have den

 

Munchmuseet N 2860, s. 2

    Fortæl mig om min
Udstilling hos Blomquist
– Johannes den Døber og
Grosserfrøkenen er jo blot
forståelig for gan{ … }ske få
og Nørregaard mener
den bør udstilles –

    Fortæl dette til Gierløff
    
    Mange hilsener
    Din E Munch

 

Munchmuseet N 2860, s. 3

    Jeg håber et langt og roligt
Ophold her i Søluft skal omsider
få bugt med mine indre Skavanker
{ … }Da jeg med fornyede Kræfter kan
tage Offe{ … }nsiven