Munchmuseet, MM N 2889

MM N 2889, Munchmuseet. Datert 6.4.1913. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2889 bl. 1r

    
    Maleren Ludvig Ravensberg
    Kgl. Fuldm. Grønvold
    Stensgd 1
    Kristiania

 

Munchmuseet N 2889 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2889, s. 1
    
    Kjære Ludvig!


    Det glædet mig at høre
af Din Mor at Du  …  var
færdig med den fæle Operation
– og så faar Vaar og Sommer
sætte Dig fuldt i Orden igjen
– Det gjorde mig meget
ondt at høre hvormeget
Du havde gjennemgået –
Jeg og Gierløff talte og Jappe
talte meget om Dig forleden
og { … }Gierløff har vel været
hos Dig – og Jappe vilde osså
gå op

 

Munchmuseet N 2889, s. 2

    Det har ærgret mig meget
at jeg ikke har kunnet
se op til Dig – Du kj{ … }ender
mig så Du vet hvor sligt
er umuligt for mig – men
det er ikke af Lige{k}gyldighet –
– Jeg har forresten havt to
et tyskt Ægtepar her som
næsten gjorde mig gal med
sit Bryderi – Samtidig har
jeg ordnet med Flytningen –
– Jeg reiger reiser vel snart
til en kort Tur til Tyskland
men kommer s{å}trax tilbage
– Det skulde glæde mig

 

Munchmuseet N 2889, s. 3

om Du kunde blive med på
en 8 Dages Tur til Kragerø
væsentlig forat tage Afsked
med Skrubben – h …  dette
mageløse og uforglemmelige Sted –
Stang der er meget syg
vilde osså komme –

    Jeg havde meget at
fortælle hvis jeg på noen
Maade havde Tid – jeg er
nu rent ødelagt af Udstillinge
og og Flytninger

    Haaber at jeg faar høre
fra Dig inden min Afreise –

    Kan Du ikke ta e{t}n Kjøretur
med mig naar jeg kommer til
Byen om e{n}t Par Dage –

 

Munchmuseet N 2889, s. 4

    
    
    Hjertelige Hilsener
    Din hengivne
    Edv Munch
Grimsrud pr Moss –

    Eriår