Munchmuseet, MM N 2913

MM N 2913, Munchmuseet. Datert 25.6.1922. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 2913 bl. 1r

    
    Maler Ludvig Ravensberg

    Stensgd { … }1 Grønvold
    Kristiania \III/
    Norwegen \ … /

    
    

 

Munchmuseet N 2913 bl. 1v
      
Munchmuseet N 2913, s. 1
    
    Kjære Ludvig
 Jeg sender en
Kritik som er Du kan vise
dem der har udlaant billeder –

    På det bestemteste ønsker jeg ikke
at noget heraf kommer i
avisen – Hvis ikke avisene selv
sørger for at skaffe sig underretning
– en så storstilet af et fremmed
land ordnet udstilling kan de
 …  slippe – Derimod vil jeg be

    

 

Munchmuseet N 2913, s. 2

Dig la Verdens {g}Gang, Morgenbladet
og Dagbladet få den nøkterne beskjed
at den er åbent til 2 August –
og at den består af 4 store maleri-
sale og jeg har 8 a 9 større sale
med grafik – { … }Man har ladet flere
sale af Mussæet rømme for sine
egne billeder for at skaffe plads –

    D …   …  Dette har skaffet mig
glæde omend den utrolig ihærdig
Dr Wartmann der er en forskernatur
af ægte sort – har skaffet mig
så meget huvedbrud at jeg næsten
kunne bli gal – Alt er jo så utrolig
omsorgsfuldt ordnet at min
forøvrig udmærkede ven Thiis kunde lære
her – Bare ophængningen har været
i 8 dage – Du og de der udlånte
billeder får tilsendt en svær katalog
med text og circa 40 udmærkede
reproduktioner – Et helt litet værk –

 

Munchmuseet N 2913 bl. 2v

Jeg kommer altså nu hjem snart
    Til min sorg har jeg læst at min udmærket
‹skattede› ven W. Rathenau er myrdet –


    Din Edv. Munch


    P.S.
    Som jeg ser i Tidens Tegn er åbningen
af udstillingen til tilstrækkeli annonceret så
videre behøves ikke i den retning – Dog vil
jeg si det er synd at  …  man skal udhæve
Schweizerens reklame her – Jeg skal villig indrømme
at de er fabelagti routineret heri – og turistvæsenet
er jo dens bedste levebrød – og jeg kan fortælle om meget
skidt i den retning. Men hold udstillingen og
de Herrer Dr Wartmann utenfor – Dr Wartmann
er jo rent sykelig i sit samvittighedsfulde
arbeide. Tænk at han bare i nu ikke alene har
i en Måned eller to reist om i Tyskland og Danmark
forat få skaffet de bedste b …  og sjeldneste tryk – og
forat finde ældre billeder – Men katalogen med
notater og årstal er jo et fuldstændig værk og
så omhyggeli at jeg åbent vil sige hvis jeg blev
længer vilde jeg blive gal . – Jeg tror Wartmann vilde
{ … }bli { … }meget glad om han i norske aviser fik et litet
anerkjendende ord istedetfor i{ … }deli at blive pådyttet ‹reklamen›