Munchmuseet, MM N 3007

MM N 3007, Munchmuseet. Datert 18.11.1914. Brevutkast til Christian Gierløff.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3007 bl. 1r
    
    Kjære Gierløff


    Er umulig til at skrive
i denne Tid – men jeg kommer
{ … }snart med et længere Brev
– Tak for Dit Brev – Jeg
kunde endelig efter 3 Dage
tyde Underskriften så jeg
så det var fra Dig – Det skal
glæde mig når vi træffes at
få tyde Tegnene videre –
Er det en slags Runer? de
er vakre og intresante men
fuldstændig ulæselige for mig
ennu – men jeg giver mig ikke –

    Var sammen med Jappe
og ThiisVictoria og ‹dags› drak
Krigs vin og {W}whisky – Jappe

T{ … }hiis erkærer at min Skrift er ulæselig Kileskrift
og vanskeligere at tyde end Din
Det var stridt!

Skriver altså snarest    Naar kommer du
hid

 

Munchmuseet N 3007 bl. 1v

    
    Hrr redaktør Chr. Gierløff

    Haugesund