Munchmuseet, MM N 3333

MM N 3333, Munchmuseet. Datert 1906. Brev til Ludvig Ravensberg

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3333 bl. 1r
    Bad ‹Ilmenau›
Thüringen    Kjære Ludvig!


    Vil Du gjøre mig
nok en Tjeneste –
Hvis Du kan huske
Dig et Interieur der
passer til den store Salen
i Gespen Gjengangere
af Ibsen samt Stoler
Borde Betræk og lignende
 … rde Du mig en stor

 

Munchmuseet N 3333 bl. 1v

lad den noget førladne
Gud Gierl{ … }øff fortælle
lidt – af hvert – Hvordan
går de{n}t den troløse Ingse

    Jeg må vel få ordnet
{ … }mine Nerver i disse
herlige Skove –

    Jeg traf Henrik Lund
i Berlin herude { … }han fremviste
sine og Kanelstangen
Kavlis Arbeider hos