Munchmuseet, MM N 3408

MM N 3408, Munchmuseet. Datert 1934–1936. Brevutkast til Uidentifisert person.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3408 bl. 1r

    Il y a quelques annés j’ai presque
pe{ … }rdue mon ma seule bonne ye ‹jeui› Kommentar
et ‹j’› ne pas’ encore lire {u}ou pindre avec
cette ‹jeus› Kommentar – L’Anne dernere j’etait malade
sur mon ma autre ‹jeus› Kommentar qui toujours a
ete faible –

    C’est ‹esen cause { … }‹de› cette faiblesse et
beaucoup de travail on m’à fait ‹suporter›
que m’a ‹tents› Kommentar cette maladi de cieux Kommentar

    Vous saves j’ai de raison de
mon precaution et jai peur que
dans { … }cette ‹mesure› je ne peut pas
aranger un expostion ‹aussi› loi Kommentar.


    Pour vous faire comprendre que
de n’est pa que j’ai raison d’‹et›
de prendre precaution de ma sante
je vous dire que ily a quelque
annes j’ai perdue presque ma et
‹venus› Kommentar  …  malade a mon meilleur
cieu Kommentar  …  et  …  je ne peu pas lire
ou peindre avec cette jeus Kommentar – L’Anne ‹derniere›
l’autre faible cieux Kommentar et venu Kommentar malade –
Cette Dans cette { … }Tous ca est venu p‹our›
ca que je ne pas avait tranquilite necessair