Munchmuseet, MM N 3679

MM N 3679, Munchmuseet. Datert 16.3.1893. Brev til Karen Bjølstad

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet N 3679, s. 1
    
    Berlin 16/3 93
Kjære tante! –    Det blir nok {i}lidet med skrivingen
nu – Jeg har havt så meget
at fare med, s{m}åmange breve at
skrive og ellers arbeid malt meget –
Penger tjener får jeg ikke så meget
af som ønsket, der kommer altid
uheld iveien – Nu skulde jeg havt
udstilling i Breslau og den blir for-
sinket – Jeg havde tænkt at
kanske sende noget mynt – men
ser ud til at drage ud – Foruden
Høst skylder, Thiis assistent
ved kunstindustrimuseet mig henved
30 kroner – han fik låne dem he{ … }rnede

 

Munchmuseet N 3679, s. 2

Trænger dere penger { … }så må
dere kræve dem igjen af
ham – sig at jeg har brug for
dem – Han lovet at sende
mig dem for lang tid siden
så dere får dem øieblikkelig –

    Nu går billederne til Breslau
og Dresden og videre til München
nogen får jeg vel – Dere har
vel nu flyttet – det skal
morsomt at komme hjem
en tur – Jeg arbeider forresten
hernede udmærket og vil
kunne have en n{ … }y udstilling
færdig til {H}høsten – Hvordan
går det Laura – Hils hende
og allesammen meget –

    Jeg sidder for øieblikket sammen
med en Münchenermaler Schlittgen
{der}på  …  den lille vinstuen vi Norske

 

Munchmuseet N 3679, s. 3

plei{ … }er at træffes i – { … }Det er
den bekjendte tegner i «Fliegende
Blätter
»

    Det ser broget ut hjemme
i politikken, det blir vel
krig tilslut –      Id … 

    Schlittgen      NoteH Schlittgen
    
    
    Din heng –
    Edvard Munch