Nasjonalbiblioteket, Brevs. 604 (PN 708)

Brevs. 604 (PN 708), Nasjonalbiblioteket. Datert 22.1.1908. Brev til Jappe Nilssen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_57225A00003

    
    Her Schriftsteller Jappe Nilss Kommentaren
    Adresse
    Hr. Maler Thorolf Holmboe
    Kristiania
    Norwegen

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_57225A00004
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0708_1_57225A00001
    
    Kjære Jappe!


    Tak for Brevet Jeg havde
nok skrevet – hvis jeg ikke
når jeg er i Forbindelse med
Nordmænd f …  tænker på
Ting som får indre Saar
til at bløde – Jeg tror
overhodet at ingen hjemme
forstår hvor grusom den Leg
var de to Slyngler af
makrotyper S B og G H fik
spilt med mig – forat
erhverve Guld og annet sådan
jeg – Jeg har ingen begreber

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0708_3_57225A00002

den hele Nederdrægtigheder af
den Forfølgelse som den
fru Kjærligheds Dyr{ … }kere
den Klikken om den blødhornede
Snegl C K fik { … }leve m{ … }ed
mig for g Regnigers
Klarering – Ja de kunde
kaste Stene!

    – Jeg glæder mig ved
at Hans Jæger er ‹hjemme›
jeg tror han ikke er bange
forat sige disse { … }Halvbohemer
af rå og { … }Oprindelse
sin {Mening}Mening – Lad ham
kaste { … }Bomber i det
Horehus { … }Sneglen C K
(den blødhornede) bærer på

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0708_4_57225A00001

sin Ryg –
    Jeg sender dette med
mange Hilsener

    Jeg er nødt til at
kjede de få jeg tror er
mine Venner – en mer
indgående Forklaring på
den nederdrægtige Nidings
streg – den kommer!

    
    Altså vor hilsen
    Din E Munch


    Hotel Hippodrom
    Am Knie
    Charlottenburg
    Berlin


22-1-08

    G H { … }var strax i
Begyndelsen af Forholdet  …  jeg var syg i Armene på den

aldrende Skjønhed

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0708_2_57225A00002

    Jeg skulde fældes af denne Bande
af den frie Kjærligheds Dydsmønstre
Fordi jeg havde vovet en solblank
Vårdag (efter i et Aar at h{ … }ave sultet
på {g}Gulvet i Universitetsgaden) og solgt
«Vår» til Nationalgalleriet – i en
Champagnerus lavet af en aldrende
Jomfru – havde vovet ikke at spilde
Josef – Jeg solgtes af Brødrene; og tiltrods
for ikke at være en Josef blev jeg Kriger i
Fharaoernes Land –

    Hilsen til den gamle Overbohem –
og Flyvemaskine