Eidsvold skole

Utdanningsanstalt. Eidsvold, Norge

Eidsvold skole er omtalt følgende steder

Munchmuseet, MM N 696.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil på det rene ifra dengang hun en høst for flere år siden dumpet ned med gutterne som hun sa var sat in på Eidsvold skole og at jeg måtte betale for dem. Ellers måtte hun ta dem ut igjen Havde jeg dengang vidst hva mamsel Laura vidste men ikke sa mig at der var fuldt op af de bedste skoler og gymnasier lige i nærheten af dem i Lofoten så havde jeg nok sendt dem hjem – Hun vilde dengang samtidig ha 20 000 kr til dampskibet – Jeg sa nei til dette og nægtet at betale skolen foreløbig – Så klog var jeg    Hun reiste hjem og skrev at hun havde brev fra Dig liggende foran sig – hvor Du sier at jeg havde sagt at jeg vilde hjælpe gutterne – Så begynner K. Han meldt meldte at familien på Sigerfjord holdt på at sulte igje ihjel – Jeg skulde holdes i uvishet \til skræmsel/ så får Andrea 200 kr hver måned – Så fortsætter rænkespillet mens gutterne desværre blir syge af det usunde klimat på Eidsvold – Så blev det { … }sanatorier bulletiner fra K. – Familien dumper ned i en villa på Eidsvold Lillehammer – Årlig hjælp steget til 5000 kr – Så kom krigen der afbrød rænkerne – Ellers var det blit villa i Oslo»
Munchmuseet, MM N 698.   Brevutkast fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg har hele Andrea’s rænkespil f på det rene fra hun dumpet ned en høst med gutterne som hun havde sat in på Eidsvold skole og som jeg skulde betale for ellers måtte hun ta dem ut. Jeg vidste ikke at der var fuldt op af udmærkede skoler i Lofoten – Hun skulde nok osså ha 20,000 kr til. båt –»
Munchmuseet, MM N 1440.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1930–1940 . Se bl. 1r
«Hun fortalte at gutterne var sat på Eidsvold skole – Hun får beskjed af mig at j jeg ikke kunde la hende få 10,000 kr og sa intet om gutt om gutterne –»
Munchmuseet, MM T 249.   Skissebok av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 9r
«Jeg har funnet det høist urimeligt at Andrea sender sine to gutter til gymnasiet på Eidsvold al den stunn der fins skoler og gymnasier i nærheten – Jeg vil ikke snakke om at hun uten at spørre mig sender Dem dem ned og så sier: Nu får Du betale for dem –»
Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 221).   Brev fra Edvard Munch til Harald Kaarbø. Datert [??].09.1926 . Se s. 2
«Hvis doktoren finner han er frisk nok til at gå på Eidsvold skole så er vel det nu at overlægge: { … }enten der eller Narvik eller Tromsø Narvik er ikke længer fra Sigerfjord end fra Oslo til Eidsvold – Hvorfor ikke der?»