Einar Corneliussen

(1887–1967)
Norsk advokat. Bror til Louise Ellingsen, gift med Dag Ellingsen.

Relaterte personer

Einar Corneliussen er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM K 4907.   Brev fra Inger Munch. Datert [??].[??].1937. Se s. 1
«Den dame som telefonerte var en barndomsvenn av Arne Ellingsen. Hun sa at Arne er en fin, \snild/ mann, men ikke særlig flink. Dertil kommer at han har en kone som intet kan og intet vil gjøre. Arnes bror, Dag, har sildoliefabrikken, han er kjekk, og han har en kone som støtter ham, hun har lest med sine barn. Hun er søster av advokat Corneliussen. Den gutten som hadde tuberkelose er bra, han er i Tromsø og leser til handelseksamen. Damen sa det var vanvid med guttenes opdragelse, mannen har intet å si, Andrea har skjemt bort, især den eldste, han er vek. Einar er begavet, især tek- nisk, men for å komme frem må han ha middelskole og en yderst fin artium. Kirsten er kjekk og snild. Damen sa jordmorpengene var aldeles bortkastet. –»
Munchmuseet, MM N 377.   Brevutkast fra Edvard Munch til Uidentifisert person. Ikke datert. Se bl. 1r
«Så fik jeg høre at Arne havde dannet et dampskibsselskab til st …  med 100,000 kr Kapital – Dette levet han for i noen år til det røg – Adv. Corneliussen siger at brødrene havde»
Munchmuseet, MM N 1530.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det havde været bedst for Andrea om hun blot havde fåt hva { … }Dag Ellingsen og familie har fåt af svogeren dr adv. Corneliussen og andre medlemmer af familien tilsammen: 1200 kr»
Munchmuseet, MM N 1530.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Da havde hun greiet sig som disse og blevet deroppe – Nu moner intet – Adv. Corneliussener hører til et af de største advokatfirma{ … }er i byen.»
Munchmuseet, MM N 1533.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938–1939. Se bl. 1r
«Ja nu skal jeg da endelig skrive til Dr Kinck – Det skulde været gjort for lang tid siden – men altid når jeg har talt om ham så har man blit taus. Kaarbø sa bare: nei han betaler intet – Hvorfor skulde alt ansvar og pengekræveri lægges på mig – I sligt tilf{ … }ælde blir der altid skudt sammen – Så gjør advokat Corneliussen og familie – Rigtignok { … }gir 3 stykker sammen blot en  …  fjerdedel af mit ene bidrag –»
Munchmuseet, MM N 1533.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1938–1939. Se bl. 1v
«Corneliussen syntes at være en rimelig og forståelsesfuld mand – Han syntes jeg havde git Andrea svært meget – Han syntes osså det var urimeligt at jeg skulde forstyrres i mit arbeide»
Munchmuseet, MM N 1550.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Jeg talte igår med advokat Corneliussen som er bror fru Dag Ellingsen»
Munchmuseet, MM N 1550.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det blev jo omtrent det samme forhold vi begge står i til hver af brødrene og Deres familie – Det vil si: Adv. Corneliussen er jo nærmere Dag familien end jeg står til Arne Ellingsens familie – Det er jo hans søster og jeg har en Niece –»
Munchmuseet, MM N 1551.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Ikke datert. Se bl. 1r
«Det er han der har hjulpet Andrea til at opnå så meget og komme nedover Advokat Corneliussen er en af de vigtigste advokater i byen og stormand –»
Munchmuseet, MM N 1586.   Brev fra Edvard Munch til Inger Munch. Datert 1936. Se bl. 1v
«Jeg tænker advokat Corneliussen har sagt Andrea et par ord – Han syntes at jeg havde git hende svært meget –»